Tập tài liệu gồm hơn 11 trang được chia thành nhiều mã đề. Mỗi mã đề tác giả đã tổng hợp những bài tập Este có trong Mã đề đó. Tác giải đã phân dạng và đưa ra cách giải của bài tập Este.

Thiquocgia.vn xin gửi đến các em bản full được admin sưu tầm: