Đại học Xây dựng là trường đại học có bề dày lịch sử trong lĩnh vực đào tạo với hơn 60 năm kinh nghiệm. Giờ đây, trường đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành uy tín, chất lượng trong đó có 24 ngành đào tạo hệ Đại học chính quy, bao gồm:

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Xây dựng Cầu đường
3. Kỹ thuật trắc địa
4. Xây dựng Cơ sở hạ tầng giao thông ( KSCL cao)
5. Xây dựng Công trình thuỷ ( KSCL cao)
6. Kỹ thuật Đô thị ( KSCL cao)
7. Xây dựng Cảng - Đường thuỷ
8. Xây dựng công trình thuỷ lợi
9. Xây dựng Công trình biển - Dầu khí
10. Xây dựng công trình ngoài khơi & ven bờ
11. Xây dựng công trình ven biển
12. Vật liệu và cấu kiện xây dựng
13. Cấp thoát nước
14. Hệ thống Kỹ thuật trong công trình
15. Môi trường đô thị và khu công nghiệp
16. Kinh tế xây dựng
17. Kinh tế và quản lý đô thị
18. Kiến trúc
19. Quy hoạch đô thị
20. Cơ giới hoá XD
21. Máy Xây dựng
22. Tin học XD Công trình
23. Tin học
24. Công nghệ phần mềm
 
Thông tin tuyển sinh 2018 trường đại học Xây dựng hệ chính quy:
 
Thong tin tuyen sinh Dai hoc Xay dung nam 2018