Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nhiều đổi mới mà các bạn thí sinh cần lưu ý trước khi quyết định nộp hồ sơ xét tuyển.

Dưới đây là thông tin tuyển sinh của Đại học Kiến trúc Hà Nội: