Dạng bài tập liên quan đến chuyên đề sóng cơ thường xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc Gia tuy chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 2-3 câu) nhưng đây cũng là cơ hội để các bạn thí sinh tạo ra cách biệt về điểm số.

Vì vậy, để củng cố lại kiến thức lý thuyết cũng như dễ dàng ghi nhớ các công thức liên quan đến sóng cơ, Thi Quốc Gia tổng hợp lại 51 bài tập sóng cơ trong các đề thi các năm để các bạn sĩ tử cùng ôn luyện.

Hãy cùng làm và so sánh đáp án, comment kết quả bên dưới để Thi Quốc Gia cùng biết nhé.