Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử bộ tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12: Phần Địa lý tự nhiên ôn thi THPT Quốc Gia 2019 theo từng chương. 

Hãy cùng tham khảo ngay và ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới nhé!