Khi làm bài thi TOEIC, nếu bạn nắm được những cụm từ, từ hay gặp, bạn có thể dễ dàng để suy luận sang những câu tiếp theo.

Thi Quốc Gia sẽ tổng hợp giúp bạn một số cụm từ thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC để bạn nắm rõ hơn và biết được các mẹo nhỏ để làm bài.

Dạng câu hỏi ý kiến

- What do you think about it?/ What do you think?/ What is your opinion? Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?

- What is your point of view? Nêu quan điểm của bạn là gì?

- What is your attitude to this problem? Thái độ của bạn như thế nào về vấn đề này?

- Would you like to say something about it? Vấn đề này bạn có muốn nói gì liên quan đến nó hay không?

Dạng bày tỏ ý kiến:

- I think that - Theo tôi nghĩ là...

- In my opinion hoặc In my view - Quan điểm của cá nhân tôi là....

- The way I see it - Theo nhìn nhận của tôi...

- As far as I know hoặc As far as I'm concerned - Theo điều mà tôi biết được...

- As for me - Về phía cá nhân tôi...

Dạng bổ sung thêm thông tin

- In addition to that - Thêm vào đó...

- I'd like to add that - tôi muốn bổ sung rằng...

- What's more - thêm nữa là...

- Besides - Ngoài ra...

Dạng đưa ra một lời gợi ý

- I suggest - Tôi gợi ý...

- Why don't we - Tại sao chúng ta không...

- How about - (Về vấn đề gì đó) thì sao?

- We could - Chúng ta có thể...

- Wouldn't it be a good idea to - Liệu một vấn đề gì đó có phải là một ý kiến hay không?

Dạng yêu cầu để làm rõ các thông tin:

- I'm afraid I don't understand - Tôi sợ là tôi không hiểu

- Could you explain it, please? - Bạn có thể giải thích giúp tôi không?

- Would you mind explaining it in detail? - Phiền bạn nói rõ thêm về vấn đề này được không?

- Why? Why not? - Tại sao? Tại sao không?

- I'd like to know - Tôi muốn biết thêm...

- What do you mean by saying - Ý của bạn khi nói (việc gì) là thế nào?

- Do you mean that - Có phải ý bạn là...

- What are you trying to say? - Bạn đang cố gắng diễn đạt điều gì?

Dạng giải thích và làm rõ:

- I mean that - Ý tôi là...

- What I am trying to say is that/ What I wanted to say was that - Điều tôi đang cố gắng nói tới là...

- In other words: Nói theo cách khác

- You misunderstood. Let me explain - Bạn hiểu nhầm mất rồi, để tôi giải thích.

ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ NGAY HÔM NAY CÙNG THI QUỐC GIA