Tài liệu chuyên đề vật lý hạt nhân gồm hai phần lý thuyết với 4 chương và bài tập luyện tập. Mời các bạn sĩ tử cùng theo dõi và ôn luyện để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!