Tài liệu gồm có 2 phần chính: Tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chuyên đề dòng điện xoay chiều. Thông qua tài liệu này Thi Quốc Gia hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi, đặc biệt là kì thi THPT Quốc Gia 2019 tới đây.