ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

Thử sức với kỳ thi THPT 2018 NGAY!

Cấu trúc đề bao gồm: 

  • Phần tự nhiên: 7 câu.
  • Địa lí dân cư: 3 câu.
  • Địa lí ngành kinh tế: 10 câu.
  • Địa lí vùng kinh tế: 10 câu.
  • Kỹ năng Atlat, Bảng số liệu và Biểu đồ: 10 câu.

Tải tài liệu chi tiết về làm thử tại đây nhé:   https://drive.google.com/file/d/1lRqAJIZ5GOkomyvjNCpZ6J7k59vq2gAa/view