Năm 2018 trừ trường quân Y, 17 trường quân đội còn lại có tuyển sinh và đào tạo hệ đại học đều xét tuyển khối A1. Những trường lâu nay chỉ tuyển sinh khối A, giờ sẽ tuyển sinh thêm khối A1 để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho học viên. Đặc biệt quy chế tuyển sinh tại các trường quân đội sẽ không chia điểm chuẩn theo từng khối, mà sẽ có điểm chuẩn chung để thực hiện việc tuyển sinh.

Trong năm 2017, có đến 5 trường quân đội chưa tuyển sinh khối A1 đó là: Sĩ quan lục quân 2, Sĩ quan pháo binh, Sĩ quan không quân, Tăng thiết giáp, Sĩ quan phòng hóa. Cùng với khối A1 các trường vẫn thực hiện tuyển sinh 3 khối A, D, C.

Phương thức tuyển sinh của các trường Quân đội năm 2018 về cơ bản giống năm 2017, căn cứ theo kết quả thi THPT Quốc gia, trước đó các thí sinh cần phải trải qua một vòng sơ tuyển tại địa phương.

Năm 2018, chỉ có 3 trường quân đội tuyển sinh chỉ tiêu nữ đó là Học viện Quân Y, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ chiếm 10% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của toàn trường.

Thời điểm đầu tháng 3, Ban tuyển sinh sẽ công bố cụ thể các thông tin cần thiết về kỳ tuyển sinh năm 2018, được biết sẽ có điều chỉnh ở một vài hạng mục nhỏ để phù hợp với tiêu chí tuyển sinh ở các trường.

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ