Cán bộ công chức

Quá trình hình thành, xây dựng, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

14/09/2021 12:27 62

Quá trình phát triển, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên

06/09/2021 11:53 75

Các biểu hiện nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên

Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng

06/09/2021 10:30 49

Hiện nay, cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát […]

Giáo viên mang thai có được giảm tiết dạy không?

06/09/2021 09:16 53

Chế độ giảm tiết dạy cho giáo viên mang thai

Quy định về giáo viên cốt cán 2021

06/09/2021 09:06 80

Tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn giáo viên cốt cán

Quy định về xếp loại viên chức sinh con thứ 3

06/09/2021 08:32 185

Xếp loại thi đua đối với viên chức sinh con thứ 3 Viên chức sinh con thứ 3 có bị kỷ luật hay hạ danh danh hiệu thi đua không? Trong bài viết này Thiquocgia.vn xin chia sẻ một số quy định về việc sinh con thứ 3 của viên chức giáo viên, mời các […]