Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Đơn đăng ký dự thi cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022

Cách đăng ký Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam
27

Cách đăng ký Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

Hoatieu xin chia sẻ mẫu đơn đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 cho các thí sinh muốn đăng ký dự thi.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam là một hoạt động chính nằm trong khuôn khổ của Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022. Với mục đích nhằm tìm kiếm và phát triển những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ khắc phục, giải quyết các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông và hạn chế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

1. Đối tượng dự thi Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

– Công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

– Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc không được tham gia dự thi.

2. Chủ đề dự thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

– Chủ đề 1: Giải pháp kiềm chế, làm giảm thiểu ùn tắc giao thông đường bộ.

– Chủ đề 2: Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

3. Hạng mục dự thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

3.1. Hạng mục Ý tưởng về An toàn giao thông

Hạng mục “Ý tưởng về An toàn giao thông” là các giải pháp hoàn thiện thể chế về pháp luật giao thông đường bộ; giải pháp tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông.

3.2. Hạng mục Giải pháp công nghệ An toàn giao thông

Hạng mục “Giải pháp công nghệ An toàn giao thông” là nhóm giải pháp phần mềm ứng dụng và giải pháp phần cứng thiết bị kỹ thuật giải quyết các vấn đề an toàn giao thông.

3.3. Cả hai hạng mục

Cá nhân, tập thể tham gia thi có thể có một hoặc nhiều ý tưởng, sản phẩm về một trong hai chủ đề hoặc cả hai chủ đề của cuộc thi.

4. Hình thức dự thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng thi:

– Các cá nhân/tập thể dự thi gửi hồ sơ dự thi, gồm có:

+ Đơn đăng ký dự thi: cá nhân, tổ chức dự thi tải mẫu đơn Hoatieu đã chia sẻ bên trong bài.

+ Bản mô tả ý tưởng/sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, kết quả đạt được khi ứng dụng ý tưởng/sản phẩm vào thực tế.

+ Video/ảnh chụp thuyết minh giới thiệu về ý tưởng/sản phẩm (nếu có).

+ Bản cam kết quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác.

– Hình thức nộp bài dự thi:

Hình thức online gửi email về: [email protected] hoặc tại form đăng ký tại đường link sau: http://sangkienatgt.dantri.com.vn

Quy định và kích cỡ file tài liệu khi nộp online:

Tiêu đề email viết rõ như sau: [Hạng mục đăng ký dự thi] Tên bài dự thi

Ví dụ: [Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông] Giải pháp giảm ùn tắc tuyến đường C

Bản Đăng ký dự thi: < 5mb
Bản nội dung mô tả ý tưởng: < 5mb,
Video giới thiệu sản phẩm, ý tưởng < 25mb hoặc gửi link youtube, file ảnh mô tả sản phẩm/ý tưởng
Hình thức nộp trực tiếp: Bài dự thi gửi về Tòa soạn báo điện tử Dân trí số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Phong bì cần ghi rõ:

Họ tên và số điện thoại người đại diện
Hạng mục đăng ký dự thi
“Tên bài dự thi Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022”
Ví dụ: Họ và tên: Nguyễn Văn A; Số điện thoại: 0967844xxx; Giải pháp giảm ùn tắc tuyến đường C; Hạng mục Giải pháp Công nghệ An toàn giao thông.

– Thời hạn nộp: Cá nhân/tập thể dự thi có thể gửi bài từ ngày 01/9/2022 đến trước ngày 20/11/2022 theo dấu bưu điện và thời gian trên email.

– Kết thúc Vòng sơ khảo: Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra 20 ý tưởng/sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 ý tưởng/sản phẩm) để vào Vòng chung khảo.

– Bình chọn trực tuyến: 20 ý tưởng/sản phẩm vào Vòng Chung Khảo sẽ được đăng tải lên Landing Page cuộc thi trên Báo điện tử Dân trí. Độc giả sẽ bình chọn theo 2 hạng mục giải thưởng. 05 ý tưởng/sản phẩm được bình chọn nhiều nhất của mỗi hạng mục sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng.

– Kết thúc Vòng Chung Khảo: Ban giám khảo từng hạng mục thi chấm độc lập và làm việc tập thể đánh giá, lựa chọn 05 ý tưởng/sản phẩm xuất sắc nhất của mỗi hạng mục để vào Vòng Chung kết.

– Các cá nhân/tập thể dự thi hạng mục “Ý tưởng về An toàn giao thông” sẽ trình bày ý tưởng/sản phẩm trước Ban giám khảo (khuyến khích sử dụng slide trình chiếu).

– Các cá nhân/tập thể dự thi hạng mục “Giải pháp công nghệ An toàn giao thông” sẽ được trao đổi và tham vấn với các chuyên gia cố vấn (Mentor) để hoàn thiện sản phẩm dự thi trong vòng 48 tiếng và trình bày trước Ban giám khảo (có thể sử dụng sản phẩm trực quan để minh họa).

– Thời gian trình bày trước Ban giám khảo từ 6-8 phút.

– Ban giám khảo tiến hành chấm và xếp giải nhất, nhì, ba và 02 giải khuyến khích cho mỗi hạng mục. Kết quả được công bố tại Lễ trao giải và khen thưởng các cá nhân/tập thể dự thi đạt giải.

5. Đơn đăng ký dự thi cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022

Đơn đăng ký dự thi cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022

Đơn đăng ký dự thi cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI SÁNG KIẾN AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

Họ và tên:………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Số CMND/CCCD:…………….Ngày cấp:……….Nơi cấp:………..

Nơi học tập (công tác): …………………………………

Địa chỉ nơi học tập (công tác):……………………….

Điện thoại: CQ…………….. DĐ………………………..

Emai:…………………………………………………………

Tác phẩm dự thi:

1. Tên tác phẩm: (Được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp bạn không hài lòng với tên sản phẩm bằng tiếng Việt, hãy chú thích thêm tên sản phẩm bằng tiếng nước ngoài, VD tiếng Anh.)

2. Hạng mục dự thi:

☐ Ý tưởng về An toàn giao thông

☐ Giải pháp công nghệ An toàn giao thông

3. Vấn đề giải quyết:

☐ Kiềm chế và giảm thiểu ùn tắc giao thông đường bộ

☐ Phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

4. Danh sách đồng tác giả (đối với nhóm tác giả, không quá 05 đồng tác giả):

STT

Họ và tên

Hộ khẩu thường trú

Nơi công tác/ học tập, địa chỉ

Vai trò

SĐT

Ký tên

1

2

3

4

5. Xuất xứ của ý tưởng – sản phẩm: (Nêu rõ hoàn cảnh ra đời của sản phẩm, ý tưởng từ đâu mà có, ý tưởng ra đời nhằm giải quyết vấn đề gì): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

6. Tóm tắt nội dung ý tưởng:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

7. Nội dung nguồn dữ liệu tham khảo

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

8. Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm (liệt kê rõ yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng, thiết bị ngoại vi … nếu có)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu kỹ về Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam do Ban tổ chức ban hành, tôi đăng ký tham dự và cam kết:

…….., ngày tháng năm 2022
Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
(Ký ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung chi tiết của thể lệ và Đơn đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm