Học tập

Cách phòng bệnh kiết lỵ

30/09/2021 07:10 4984

Bệnh kiết lỵ nguy hiểm thế nào?

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

30/09/2021 07:10 355

So sánh dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

30/09/2021 07:09 313

Biện pháp phòng tránh bệnh sốt rét

Trùng sốt rét sống ở đâu?

30/09/2021 07:09 260

Dinh dưỡng của trùng sốt rét

Trùng sốt rét di chuyển bằng cách nào?

30/09/2021 07:09 291

Trùng sốt rét có thể di chuyển không?

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?

30/09/2021 07:07 295

Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người

Hình nón được tạo thành như thế nào?

30/09/2021 07:07 260

Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân hình chiếu bằng là?

Bác nông dân đánh trâu ra đồng có mấy từ phức?

30/09/2021 07:04 264

Bài tập tiếng việt nâng cao lớp 5

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

30/09/2021 07:04 264

Vai trò của các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

30/09/2021 07:03 140

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội khác nhau thế nào?

Sụn tăng trưởng có chức năng gì?

30/09/2021 07:03 180

Chức năng của sụn tăng trưởng

Viết 2-3 câu về nhân vật Vũ Duệ

30/09/2021 07:02 782

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2