Lịch sử thế giới

Những sự kiện chính của lịch sử thế giới (1945 – 2000)

04/05/2021 18:10 693

Những sự kiện lịch sử thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 được hệ thống thành bảng biểu giúp các em dễ quan sát, dễ nhớ và lưu về học dễ dàng.  

100 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-2000)

31/03/2021 15:06 531

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Câu 1: Nội dung gây nhiều tranh cải nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là: A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít […]