Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới

100 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-2000)

31/03/2021 15:06 34

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Câu 1: Nội dung gây nhiều tranh cải nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là: A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít […]