Phổ biến Pháp luật

3 loại giấy tờ đăng ký thường trú cho người thuê nhà từ 01/7/2021

59

Giáy tờ cần thiết để đăng ký thường trú cho người thuê nhà

Luật Cư trú năm 2020 có nhiều quy định mới ảnh hưởng đến người thuê nhà từ ngày 01/7/2021 – ngày Luật này chính thức có hiệu lực.

Theo đó, khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú năm 2020 nêu rõ, hồ sơ đăng ký thường trú với người có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú.

Trong khi đó, Luật Cư trú hiện đang có hiệu lực chỉ quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú chung cho tất cả các trường hợp mà không quy định cụ thể hồ sơ của từng đối tượng trong đó có người đi thuê, trọ.

Đồng thời, điều kiện để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ cũng được quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 gồm:

– Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó (quy định cũ là được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản).

– Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người (quy định cũ là có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân).

Quốc hội thông qua Luật này ngày 13/11/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm