Toán Học

40 CÂU TRẮC NGHIỆM NHỊ THỨC NEWTON

313

Đề thi gồm các câu hỏi về tìm hệ số – số hạng của khai triển nhị thức Newton giúp học sinh có thể rèn luyện và nắm chắc về chủ đề này. Sau khi làm xong đề thi này học sinh nắm được phương pháp sử dụng công thức tổng quát của nhị thức Newton để tìm hệ số của số hạng bất kỳ đồng thời củng cố thêm kiến thức trong bài toán giải phương trình tổ hợp – chỉnh hợp – hoán vị ở các câu hỏi vận dụng.

Câu 1 Trong khai triển (x+2x)6, hệ số của x3 (x > 0) là:

A. 60

B. 80

C. 160

D. 240

Câu 2 Trong khai triển (a2+1b)7, số hạng thứ 5 là:

A. 35a6b−4

B. −35a6b−4

C. 35a4b−5

D. −35a4b

Câu 3 Trong khai triển (3×2−y)10, hệ số của số hạng chính giữa là:

A. 34C104

B. −34C104

C. 35C105

D. −35C105

 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm