Dành cho giáo viênTài liệu

Bài kiểm tra cuối khóa mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử và Địa lý
211

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử và Địa lý

Bài kiểm tra cuối khóa mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module2. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn modul 2 tốt nhất.

20 câu trắc nghiệm môn Lịch sử – Địa lý mô đun 2

2. Kĩ thuật dạy học nào không có ưu thế trong phương pháp dạy học hợp tác:

D. Đọc tịch cực

3. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề có ưu thể trong việc phát triển năng lực nào?

A. Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí

B. Giao tiếp và hợp tác

D. Giải quyết vấn đề và sáng tạo

4. Phương pháp dạy học tình huống có ưu thế trong việc phát triển năng lực nào?

B. Giao tiếp và hợp tác

5. Phương pháp dạy học tình huống có tác dụng: (lựa chọn nhiều phương án)

A. Tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập, tiếp cận một tình huống dưới nhiều góc độ

B. Tăng cường tính sáng tạo để tìm giải pháp cho vấn đề thực tiễn.

C. Phát triển kĩ năng đánh giá, kĩ năng dự đoán kết quả của các giải pháp đã lựa chọn.

7. Hãy sắp xếp thứ tự của các bước tổ chức dạy học tại thực địa:

1. Chuẩn bị cho bài học tại bảo tàng, thực địa

3. Tổ chức hoạt động

2. Báo cáo kết quả sau khi học tập

8. Điều kiện để bài học tại thực địa đạt hiệu quả là (lựa chọn nhiều phương án)

A. Chuẩn bị trước cho HS về tư tưởng và kiến thức chuyên môn.

B. Chuẩn bị về chuyên môn cho người thực hiện bài học.

C. Chuẩn bị không gian phù hợp cho bài học.

9. Hãy sắp xếp thứ tự đúng

1. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu truyện

4. Tổ chức cho học sinh thảo luận và kế chuyện trong nhóm

2. Tổ chức cho học sinh kể chuyện trước lớp

3. Nhận xét và rút ra kết luận chung

10. Những lưu ý cần tránh khi thực hiện phương pháp kế chuyện trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí (lựa chọn nhiều phương án)

A. Hiện đại hoá lịch sử

B. Kể lại từng câu, từng chữ

C. Đọc lại câu chuyện

11. Phương pháp đóng vai có ưu thế góp phần hình thành năng lực

A. Giao tiếp và hợp tác

12. Phương pháp trực quan có tác dụng (lựa chọn nhiều phương án)

A. Hình thành biểu tượng lịch sử và địa lí

B. Nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử và địa lí.

15. Phương pháp sử dụng bản đồ là tổ chức cho HS tìm được vị trí địa lí, mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

A. Tổ chức cho HS đối chiếu, so sánh, phân tích các số liệu của biểu đổ để rút ra nhận xét về kiến thức địa lí.

16. Sắp xếp theo thứ tự của các bước trong quy trình thực hiện phương pháp sử dụng bản đồ

5. Đọc tên bản đồ và biết được mục đích làm việc với bản đồ

3. Xem bảng chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ

————-

17. Việc lựa chọn nội dung dạy học cần căn cứ vào những yếu tổ nào? (lựa chọn nhiều phương án)

A. Nội dung chương trinh môn học

B. Yêu cầu cần đạt của chủ đề

C. Năng lực HS

18. Chọn các đáp án đúng: Kiến thức trong sách giáo khoa

A. Mục tiêu chủ đề/bài học

B. Nội dung của chủ đề/bài học

C. Năng tực HS

D. Thời lượng của chủ đề/bài học

20. Khi thiết kế và tổ chức một bài học thì giáo viên cân lựa chọn và vận dụng phương pháp trên cơ sở nào? (lựa chọn nhiều phương án)

A. Mục tiêu bài học đã xác định.

C. Nội dung bài học đã dự kiến

D. Khả năng, trình độ nhận thức của học sinh trong lớp

E. Cơ sở vật chất, điều kiện thực tiễn của địa phương.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm