Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Bản cam kết của học sinh dịp tết Nguyên Đán 2021

Mẫu cam kết học sinh, sinh viên không dùng pháo, chất cháy nổ
82

Mẫu cam kết học sinh, sinh viên không dùng pháo, chất cháy nổ

Trước mỗi dịp nghỉ tết, học sinh, sinh viên sẽ phải làm những bản cam kết với nhà trường về việc tuân thủ quy định sử dụng pháo nổ, bia rượu, an toàn giao thông…

Sau đây là một số mẫu bản cam kết mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc.

1. Bản cam kết học sinh dịp Tết Nguyên đán là gì?

Bản cam kết học sinh, sinh viên vào dịp Tết Nguyên Đán là mẫu cam kết của học sinh, sinh viên với nhà trường chấp hành tốt quy định nhà trường, không buôn bán, tàng trữ sử dụng pháo nổ, đèn trời, chấp hành ATGT và giữ an ninh trật tự xã hội đảm bảo an toàn dịp nghỉ Tết Âm lịch, thời điểm học sinh, sinh viên được nghỉ học, không có tiết học trên trường, không chịu quản lý của nhà trường sát sao của nhà trường.

Mẫu bản cam kết giữa học sinh với nhà trường thường được thực hiện cam kết trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, có thể làm bản cam kết tập thể theo lớp hoặc bản cam kết cá nhân được nhà trường lưu trữ.

2. Bản cam kết chống buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ, đảm bảo ANTT giữa Học sinh, Sinh viên với GV Chủ nhiệm lớp và Nhà trường trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….. tháng …. năm 20…

BẢN CAM KẾT
(Giữa Học sinh, Sinh viên với GV Chủ nhiệm lớp và Nhà trường)

Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo, quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt thả “Đèn trời”; Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH; Thông tư số 06/TTLT ngày 25/12/2008 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về xử lý hình sự đối với hành vi đốt pháo nổ, hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thuốc pháo và các quy định của chính quyền, công an địa phương.

Tên em là:……………………………………………………..Sinh năm………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………….

Là HS, SV lớp………….- Khóa:……… – Khoa:……………………….,Trường ……………………

Tôi xin cam kết với Giáo viên chủ nhiệm lớp và Nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

ĐẠI DIỆN LỚP CAM KẾT
Lớp trưởng
HS, SV CAM KẾT

T.L BGH TRƯỜNG ……………….

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Trưởng phòng

(đã ký)

3. Bản cam kết của sinh viên năm 2021

Bản cam kết của học sinh dịp tết Nguyên Đán 2021

UBND TỈNH/TP ………………

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày tháng 12 năm 2019

BẢN CAM KẾT

Thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Công văn số 5559/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021, toàn thể sinh viên Trường Đại học ………………….. cam kết thực hiện với các nội dung sau:

1. Không say rượu, bia, đánh bài, hút thuốc, sử dụng, vận chuyển, mua bán các loại ma tuý và chất gây nghiện; không tham gia các hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức.

2. Không sử dụng, lưu hành, tàng trữ các loại văn hoá phẩm đồi trụy, các loại tài liệu tuyên truyền trái với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

3. Không tuyên truyền chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam hoặc tham gia hoạt động băng nhóm trái phép.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật an toàn giao thông và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện.

5. Không tàng trử, mua bán, sử dụng pháo và các chất gây cháy, nổ; giao nộp vũ khí – Vật liệu nổ – Công cụ hỗ trợ trái phép cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

6. Không sản xuất, nhập khẩu, tàng trử, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả các loại đèn trời.

7. Thực hiện tốt Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;

8. Không chia sẻ, bình luận, đưa thông tin không đúng, thông tin sai lệch lên các trang mạng xã hội.

9. Chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

10. Nghỉ Tết và đến trường học tập đúng thời gian quy định của Nhà trường.

STT Họ và tên Ngày sinh Chữ ký
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chú ý: Danh sách các lớp có thể đánh máy và sau đó các sinh viên trực tiếp ký vào.

TM. LỚP, CHI ĐOÀN
Lớp trưởng

4. Bản cam kết tập thể của học sinh Tết Nguyên đán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT TẬP THỂ

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường……………..… .

Tập thể lớp:…………………………………….…….

Giáo viên chủ nhiệm lớp:…………………………….

Xin cam kết với BGH nhà trường ……………………………như sau:

– Trong dịp Tết nguyên đán…………….., bản thân các em xin chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh số 16/2012/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ;.

Để đón Xuân …………….. an toàn, lành mạnh và vui vẻ, em xin cam kết thực hiện tốt các điều sau:

Nếu vi phạm các điều cam kết bên trên tập thể lớp…………….và mỗi cá nhân xin chịu trách nhiệm trước nhà trường và các cơ quan pháp luật.

Mỗi thành viên của lớp …….cùng ký cam kết dưới đây.

TT

Họ Tên

Chữ ký

5. Bản cam kết học sinh, sinh viên đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm 20….

BẢN CAM KẾT
Thực hiện các qui định về an ninh, trật tự an toàn xã hội

(Dùng cho học sinh – Lưu tại trường)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường………………………………………………

Họ và tên em là:……………………………Học sinh lớp…….……………

Chỗ ở hiện nay……………..………………………………………………

Thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán …………. Tôi đăng kí thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Nếu vi phạm tôi xin chịu xử lí theo qui định của pháp luật và qui định của nhà trường./.

HIỆU TRƯỞNG

(Kí, họ và tên, đóng dấu)

CHA MẸ HỌC SINH

(Kí, ghi rõ họ và tên)

HỌC SINH KÍ CAM KẾT

(Kí, ghi rõ họ và tên)

6. Bản cam kết của học sinh dịp Tết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Dành cho học sinh THCS)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trư­ờng……………… .

Sau khi đ­ược phổ biến nội dung cơ bản của:

– Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ;.

– Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

– Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “Đèn trời”.

Để đón Xuân …………….. an toàn, lành mạnh và vui vẻ, em xin cam kết thực hiện tốt các điều sau:

Em xin hứa thực hiện tốt các điều cam kết trên. Nếu vi phạm, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà tr­ờng.

(Bản cam kết lưu tại đơn vị)

……………, ngày … tháng … năm 20…

Chữ ký của GVCN

Chữ ký của học sinh

7. Bản cam kết không sử dụng các chất cháy nổ, chấp hành đúng luật giao thông trước, trong, sau tết nguyên đán và các ngày lễ lớn năm 2021

BẢN CAM KẾT
Không sử dụng các chất cháy nổ, chấp hành đúng luật giao thông trước, trong, sau tết nguyên đán và các ngày lễ lớn năm 2021

Họ và tên học sinh:…………………………………………………………..

Lớp:…………. Trường:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………..

Em xin cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

…………………………, ngày…… tháng…… năm 20……

Xác nhận của phụ huynh Xác nhận của GVCN người viết

8. Bản cam kết của hiệu trưởng về thực hiện các quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…, ngày … tháng … năm 20…

BẢN CAM KẾT
Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội
(Dùng cho Hiệu trưởng nhà trường)

Kính gửi: Phòng GD&ĐT …………………………

Họ và tên tôi là:…………………………………….

Chức vụ: Hiệu trưởng trường……………………

Thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán …………………. Tôi đăng kí với PGD&ĐT …………… chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

2. Không điều khiển các phương tiện giao thông khi không có bằng, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan theo qui định.

3. Đội mũ bảo hiểm đúng qui định khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy. Không đi xe đạp thành hàng 2, 3, 4…trên đường giao thông.

4. Không tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

Không hút, tiêm chích các chất ma túy và sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác.

Không đánh cờ bạc, số lô, số đề, cá độ bóng đá, bi a và các trò chơi khác được ăn bằng tiền hoặc bằng các hiện vật khác bị cấm.

Không uống rượu, bia, không la cà hàng quán.

5. Tích cực vận động người thân, bạn bè thực hiện tốt các nội dung đăng kí trên và tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nếu để nhà trường xảy ra những vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

HIỆU TRƯỞNG
(Kí, họ và tên, đóng dấu

9. Mẫu bản cam kết học sinh giữ an toàn giao thông ngày Tết

Mời các bạn tham khảo mẫu cam kết không sử dụng pháo nổ, mẫu cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội:

Bản cam kết của học sinh dịp tết Nguyên Đán

10. Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp Tết Tân Sửu 2021

Hằng năm, Bộ GD&ĐT đều có công văn gửi các sở GD&ĐT, các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô-tô, xe máy, xe đạp điện” và “Thắt dây an toàn khi đi ô-tô”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”.

Các sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, các sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô-tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo qui định pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “Phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm.

Các đại học, học viện; các trường đại học và cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe cho học sinh sinh viên tại trường, ký túc xá; bố trí thời gian nghỉ và tập trung sau Tết phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (gọi tắt là Nghị định 137), có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định 137 đưa ra một số điểm mới phù hợp tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước về pháo và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan. Để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về quản lý và sử dụng pháo, đặc biệt là vào trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tham mưu tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu cụ thể hơn về những nội dung có liên quan được quy định tại Nghị định 137

Mời các em học sinh tham khảo thêm lịch nghỉ Tết của học sinh 2021 để nắm được lịch nghỉ Tết 2021 chính thức.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc những mẫu bản cam kết của sinh viên, học sinh, cán bộ, công nhân viên chức, hiệu trưởng… Để tham khảo thêm các bài viết khác, mời các bạn đọc mục Biểu mẫu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm