Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm
27

Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là mẫu đánh giá nhân viên cuối năm, dùng để đánh giá thực hiện công việc, nhận xét nhân viên vào dịp cuối năm làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc, tổng kết và ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhân viên, đưa ra mức thưởng cho nhân viên cũng như các chính sách động viên, khen thưởng hỗ trợ một cách hợp lý. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là gì?

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là những tiêu chí dùng để đánh giá mức độ thực hiện công việc, nhận xét nhân viên vào thời điểm cuối năm để làm cơ sở xét duyệt nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổng kết và ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhân viên đưa ra mức thưởng, những chính sách động viên khen thưởng hợp lý.

2. Tiêu chí đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên dựa trên thái độ làm việc

Có nhiều nhà lãnh đạo cho rằng kiến thức chuyên môn có thể trau dồi và đào tạo cho một nhân viên chưa có kinh nghiệm, nếu để họ chọn một nhân viên có thái độ làm việc tốt và một người năng lực tốt nhưng kiêu ngạo và không nghiêm túc trong việc, thì nhà lãnh đạo lại ưu tiên người có thái độ làm việc tốt. Vậy một thái độ làm việc tốt trong biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên được thể hiện qua những tiêu chí nào.

Tiêu chí đánh giá nhân viên theo năng lực

Thông thường trong bảng đánh giá năng lực nhân viên sẽ có 3 tiêu chí để đánh giá nhân viên theo năng lực đó là: Đánh giá theo mục tiêu hành chính, mục tiêu phát triển và mục tiêu hoàn thành công việc được giao

3. Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

Kính gửi:

Ban giám đốc Công ty………………

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): ………………………………………………………………………………………………

Người đánh giá: …………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: ………………………………………………….. Vị trí: …………………………………..

Phòng ban: ………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian làm việc từ ngày ………………………………………….. đến ngày …………………………….

Lưu ý: Người đánh giá, nhận xét tích (x) vào ô tương ứng.

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

1

Chấp hành nội quy

Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động

Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty

2

Tác phong

Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ

Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc

Nhanh nhẹn, linh hoạt

3

Quan hệ

Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời

Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

4

Công việc

Tinh thần hợp tác trong công việc

Thao tác thực hiện công việc

Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

Mức độ hiểu biết về công việc được giao

Khả năng tiếp thu công việc

Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc

Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc

Mức độ tin cậy

Tính kỷ luật

Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc

Sự sáng tạo trong công việc

Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý

5

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý

Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc

6

Sử dụng trang thiết bị

Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị

Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty

TỔNG SỐ ĐIỂM

(Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất sẽ đánh giá nhân viên theo cấp độ đó).

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm của nhân viên:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm của nhân viên:………………………………………………………………… ………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kiến nghị:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc xét duyệt:

………, ngày … tháng … năm 20…

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm số 2

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm

LOGO CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TRONG NĂM 20….

Tên CBNV: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh: ……………………………………… Phòng ban:……………………………………………………

Hướng dẫn thực hiện:

PHẦN I: NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

A- CBNV tự đánh giá về quá trình làm việc trong thời gian qua của mình và cho ý kiến, đề xuất.

1. Tóm tắt về các chức năng, nhiệm vụ công việc chính của bạn trong thời gian vừa qua?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Bạn nhận thấy kết quả thực hiện công việc thời gian qua của mình như thế nào: tốt, đạt yêu cầu hay kém? Giải thích lý do vì sao?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Điều gì bạn thích và không thích khi làm việc tại công ty trong thời gian vừa qua? Bạn có ý kiến gì đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới (Quy trình bán hàng, giao hàng, thu mua hàng hóa, thủ tục hành chính, nội quy, phúc lợi, tiền lương… ) không?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4. Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong vị trí hiện tại?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Mục tiêu và kế hoạch trong năm tới của bạn là gì?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

B- CBNV tự cho điểm theo khả năng và năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí sau đây: Thang điểm đánh giá (1 và 2 điểm = Kém, 3 điểm = Trung bình, 4 điểm = Khá, 5 điểm = Tốt)

1. Kiến thức về công việc

_______ điểm

2. Sự sáng tạo

_______ điểm

3. Kiến thức chuyên môn

_______ điểm

4. Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định

_______ điểm

5. Kỹ năng quản lý thời gian

_______ điểm

6. Kỹ năng làm việc theo nhóm và mở rộng công việc

_______ điểm

7. Lập kế hoạch công việc và làm báo cáo công việc với cấp trên

_______ điểm

8. Mức độ hoàn thành công việc được giao

_______ điểm

9. Khả năng chịu được áp lực công việc

_______ điểm

10. Khả năng làm việc độc lập và sự linh hoạt trong công việc

_______ điểm

11. Kỹ năng giao tiếp

_______ điểm

12. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

_______ điểm

13. Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

_______ điểm

14. Tinh thần học hỏi và cầu tiến

_______ điểm

15. Tính kỷ luật của bản thân trong công việc

______ điểm

16. Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

_______ điểm

Tổng điểm: ………….

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

1. Điểm mạnh của nhân viên

Đưa ra những điểm mạnh của nhân viên khi đánh giá công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Những điểm cần cải thiện

Những đề nghị mà nhân viên cần chỉnh sửa và cải thiện:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kiến nghị

Những đề xuất của người quản lý đối với nhân viên được đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….Ngày..… tháng … năm……

Nhân viên

Ký tên

Quản lý

Ký tên

Giám đốc

Ký tên

Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên dựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm