Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Bảng kê chứng từ thanh toán

Mẫu Bảng kê chứng từ kế toán mới nhất
28

Mẫu Bảng kê chứng từ kế toán mới nhất

Bảng kê chứng từ thanh toán là giấy tờ không thể thiếu khi lập hồ sơ tạm ứng, chi công tác phí với các đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản, …. Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

1. Bảng kê chứng từ thanh toán là gì?

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán sẽ giúp kê khai toàn bộ những chứng từ kế toán đã được duyệt để xem xét số chứng từ có trùng khớp với những nội dung chi tiêu của công ty, doanh nghiệp, đảm bảo được sự minh bạch về tài chính, kế toán nói chung.

2. Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC

Bảng kê chứng từ thanh toán

Đơn vị SDNS:
Mã đơn vị:
Mã nguồn:
Mã CTMTQG, Dự án ODA…

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp □
Thanh toán tạm ứng □
Tạm ứng □

STT Hóa đơn Chứng từ Mã NDKT Nội dung chi Số lượng
Số Ngày/tháng/năm Số Ngày/tháng/năm Số lượng Định mức Thành tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tổng số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kế toán trưởng

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm …………

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm