Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Báo cáo đánh giá năng lực, phẩm chất, chất lượng giữa kỳ

Mẫu báo cáo đánh giá năng lực phẩm chất học sinh
28

Mẫu báo cáo đánh giá năng lực phẩm chất học sinh

Báo cáo đánh giá năng lực, phẩm chất, chất lượng giữa kỳ là mẫu dùng để thống kê, đánh giá, phẩm chất, năng lực, phẩm chất của học sinh trong suốt một kì học. Mời các thây cô tham khảo.

Báo cáo đánh giá năng lực, phẩm chất, chất lượng giữa kỳ mới nhất

Báo cáo đánh giá năng lực, phẩm chất, chất lượng giữa kỳ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Năm học: ……….
Giữa kỳ, học kỳ…..(Tỷ lệ)
Năng lực Toàn trường Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C
Tự phục vụ, tự quản
Hợp tác
Tự học, giải quyết vấn đề
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT Năm học:………. Giữa kỳ, học kỳ…. (Tỷ lệ) Phẩm chất Toàn trường Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C T Đ C Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương Thống kê đánh giá chất lượng môn học theo lớp Giữa kỳ, học kỳ…., năm học: ……..(Số lượng) Lớp Mức độ Tiếng Việt Toán Tự nhiên và Xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Ngoại ngữ Tin học Đạo đức Âm nhạc Mỹ thuật Thủ công Kỹ thuật Thể dục 1 1A T 10 14 12 x x 11 x 10 11 10 12 x 11 2 H 21 17 19 x x 19 x 21 20 21 19 x 20 3 C x x x x x x x x x x x x x 4 1B T 11 15 11 x x 12 x 16 11 11 12 x 10 5 H 18 14 19 x x 18 x 14 19 19 18 x 20 6 C 1 1 x x x x x x x x x x x 7 1C T 12 15 15 x x 9 x 13 10 14 16 x 13 8 H 19 16 16 x x 22 x 18 21 17 15 x 18 9 C x x x x x x x x x x x x x 10 1D T 7 16 11 x x 6 x 11 10 12 12 x 11 11 H 22 13 18 x x 23 x 18 19 17 17 x 18 12 C x x x x x x x x x x x x x 13 Tổng khối 1 T 40 60 49 x x 38 x 50 42 47 52 x 45 14 H 80 60 72 x x 82 x 71 79 74 69 x 76 15 C 1 1 x x x x x x x x x x x 16 2A T 10 10 13 x x 11 x 15 11 12 17 x 15 17 H 25 25 23 x x 24 x 21 25 24 19 x 21 18 C 1 1 x x x 1 x x x x x x x 19 2B T 8 10 15 x x 11 x 13 14 16 16 x 16 20 H 26 25 21 x x 25 x 23 22 20 20 x 20 21 C 2 1 x x x x x x x x x x x 22 2C T 5 9 14 x x 9 x 15 10 9 16 x 12 23 H 28 24 20 x x 24 x 19 24 25 18 x 22 24 C 1 1 x x x 1 x x x x x x x 25 2D T 8 9 14 x x 9 x x 13 9 19 x 12 26 H 26 26 21 x x 26 x x 22 26 16 x 23 27 C 1 x x x x x x x x x x x x 28 Tổng khối 2 T 31 38 56 x x 40 x 43 48 46 68 x 55 29 H 105 100 85 x x 99 x 63 93 95 73 x 86 30 C 5 3 x x x 2 x x x x x x x 31 3A T 11 10 12 x x 12 13 15 10 10 11 x 10 32 H 23 24 22 x x 22 21 19 24 24 23 x 24 33 C x x x x x x x x x x x x x 34 3B T 9 9 13 x x 11 11 12 11 11 13 x 12 35 H 25 25 21 x x 23 23 22 23 23 21 x 22 36 C x x x x x x x x x x x x x 37 3C T 8 12 14 x x 12 10 14 12 13 12 x 12 38 H 25 21 19 x x 21 23 19 21 20 21 x 21 39 C x x x x x x x x x x x x x 40 Tổng khối 3 T 28 31 39 x x 35 34 41 33 34 36 x 34 41 H 73 70 62 x x 66 67 60 68 67 65 x 67 42 C x x x x x x x x x x x x x 43 4A T 7 6 x 8 8 6 7 13 9 11 x 9 9 44 H 23 25 x 24 24 26 25 19 23 21 x 23 23 45 C 2 1 x x x x x x x x x x x 46 4B T 8 9 x 12 10 9 10 13 11 10 x 12 10 47 H 24 22 x 21 23 23 23 20 22 23 x 21 23 48 C 1 2 x x x 1 x x x x x x x 49 4C T 7 9 x 9 8 8 9 11 10 13 x 13 10 50 H 25 24 x 24 25 25 24 22 23 20 x 20 23 51 C 1 x x x x x x x x x x x x 52 Tổng khối 4 T 22 24 x 29 26 23 26 37 30 34 x 34 29 53 H 72 71 x 69 72 74 72 61 68 64 x 64 69 54 C 4 3 x x x 1 x x x x x x x 55 5A T 9 9 x 13 14 10 9 15 12 10 x 17 14 56 H 21 21 x 17 16 20 21 15 18 20 x 13 16 57 C x x x x x x x x x x x x x 58 5B T 8 9 x 12 11 8 10 14 8 10 x 11 11 59 H 21 19 x 17 18 20 19 15 21 19 x 18 18 60 C x 1 x x x 1 x x x x x x x 61 5C T 10 9 x 14 14 10 10 15 13 11 x 17 14 62 H 19 20 x 15 15 19 19 14 16 18 x 12 15 63 C x x x x x x x x x x x x x 64 Tổng khối 5 T 27 27 x 39 39 28 29 44 33 31 x 45 39 65 H 61 60 x 49 49 59 59 44 55 57 x 43 49 66 C x 1 x x x 1 x x x x x x x 67 Toàn trường T 148 180 144 68 65 164 89 215 186 192 156 79 202 68 H 391 361 219 118 121 380 198 299 363 357 207 107 347 69 C 10 8 x x x 4 x x x x x x x

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm