Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo địa danh, diện tích khối lượng lâm sản khai thác

Mẫu báo cáo số 07 thông tư 27 BNNPTNT
89

Mẫu báo cáo số 07 thông tư 27 BNNPTNT

Bản in

Mẫu báo cáo khối lượng lâm sản dự kiến khai thác

Báo cáo địa danh, diện tích khối lượng lâm sản khai thác là biểu mẫu báo cáo được lập ra để ghi chép lại về việc dự kiến khai thác lâm sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu báo cáo về sử dụng.

Mẫu số 07. Báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO

ĐỊA DANH, DIỆN TÍCH, KHỐI LƯỢNG LÂM SẢN

DỰ KIẾN KHAI THÁC

1. Thông tin chung

– Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác …………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích khai thác: …………………………….ha;

– Thời gian khai thác: Từ ………………đến……………….

2. Nội dung

a) Đối với gỗ rừng tự nhn:

TT

Địa danh

Số cây

Đường kính (cm)

Chiều cao (m)

Khối lượng (m3)

Ghi chú

Tiểu khu

Khoảnh

Lô

A

B

C

D

E

F

G

H

I

01

02

Tổng

b) Đi với gỗ rừng trồng:

TT

Địa danh

S cây

Đường kính trung bình (cm)

Chiều cao trung bình, (m)

Khối lượng (m3)

Ghi chú

A

B

C

D

E

F

G

01

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc Giy chứng nhận quyền sdụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất…vv).

02

Tổng

c) Đối với thực vật rng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng:

TT

Địa danh

Tên lâm sn

S lượng hoặc khối lượng

Đơn vị tính (m3, ster, cây, tấn, ml)

Ghi chú

Tên thông thường

Tên khoa học

A

B

C

D

E

G

H

01

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất… vv).

02

Tổng

Chủ rừng /đơn vị khai thác
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếutổ chức)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm