Dành cho giáo viênTài liệu

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19

Mẫu báo cáo sau tiêm Vắc xin Covid-19
60

Mẫu báo cáo sau tiêm Vắc xin Covid-19

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là gì?

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19 là mẫu được lập ra sau quá trình tiêm chủng vacxin Covid19. Mẫu gồm các thông tin: Kết quả chung, sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin, công tác triển khai thực hiện….

2. Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19

Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19

Phụ lục 6

MẪU BÁO CÁO KẾT THÚC

ĐỢT TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế)

TỈNH: ___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Ngày …. tháng … . năm 20…..

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Đợt tiêm số . ……… (Theo Quyết định số ….. /QĐ-BYT ngày . ..tháng…năm 202….)

I. KẾT QUẢ

Kết quả chung:

Nhóm đối tượng ưu tiên

Các đợt trước đây

Đợt này

Ghi chú

Số đối tượng

Số đã tiêm

Số đối tượng

Số đã tiêm

Tỷ lệ (%)

Mũi 1

Mũi 2

Cộng

Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 theo đơn vị:

TT

Đơn vị

Số đối tượng

Số đã tiêm

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

Mũi 1

Mũi 2

Tổng

II. SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Số trường hợp

Số trường hợp phản ứng thông thường ( Nếu 1 người có nhiều triệu chứng thì chỉ tính 1 trường hợp ở dòng này. Đối với các dòng PƯST thông thường dưới đây thì tính cho từng dấu hiệu)

………..

Đau/sưng tại chỗ tiêm

Nôn/buồn nôn

Tiêu chảy/đau bụng

Sốt <39°C

Sốt ≥39°C

Đau họng/chảy nước mũi

Ớn lạnh

Đau đầu

Phát ban

Các triệu chứng khác (ghi rõ)

Số trường hợp tai biến nặng:

2. Số trường hợp chống chỉ định:

3. Số trường hợp tạm hoãn (ghi lý do tạm hoãn)

4. Số trường hợp không đồng ý tiêm chủng

5. Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng

6. Số trường hợp chuyển tiêm chủng tại CSYT tuyến trên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

2. Tổ chức thực hiện

2 .1. Thời gian triển khai

Thời gian chung triển khai trên địa bàn: Từ ngày … tháng … năm 2021 đến ngày … tháng … năm 2021

Tổng số điểm tiêm chủng:………… ,… trong đó:

o Số điểm tiêm chủng tại trạm:……………… ;

o Số điểm tiêm chủng tại phòng khám đa khoa khu vực: ……… ;

o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh viện: ……………… ;

o Số điểm tiêm chủng lưu động: ;

– Số cơ sở tiêm chủng:

o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/Tỉnh/Bộ ngành/ĐHY: ……………………. cơ sở;

o Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện cơ sở;

o Phòng khám đa khoa… cơ sở;

o Trạm Y tế ……………. cơ sở;

o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ ……………. cơ sở;

o Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ……………. cơ sở;

o Điểm tiêm chủng lưu động ……………. cơ sở;

o Khác (ghi rõ) ……………………………………….. …………… …… cơ sở;

2.2. Hoạt động truyền thông

Nội dung

Số lượng

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn

Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương

Tổng số người tham dự

Các tài liệu do địa phương phát hành

Các hình thức tuyên truyền khác

Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Số người đã khai báo sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin Covid-19

2.3. Cung cấp vắc xin, vật tư

Vật tư, vắc xin

Có sẵn/Tồn

Được cấp trong TCMR

Tự mua

Sử dụng*

Hủy

Tồn

Vắc xin (liều) (theo loại)

– ………………….

– ………………….

Hộp an toàn (chiếc)

BKT 0,5ml (cái)

Vật tư khác:

[*] Số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử dụng hết được tính vào số sử dụng.

2 .4. Kinh phí

Nguồn kinh phí

Số kinh phí (đồng)

1. Ngân sách Trung ương cấp

2. Ngân sách địa phương cấp

– Tỉnh:

– Huyện:

– Xã:

Các nguồn khác (ghi cụ thể)

Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)

Tổng cộng

2.5. Công tác giám sát và nhân lực triển khai

a. Công tác giám sát

– Tuyến tỉnh: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. ……. người; số điểm giám sát: .. ………….. điểm

– Tuyến huyện: số lượt giám sát: .. ……. lượt; số người giám sát: .. …….. người; số điểm giám sát: .. ………. điểm

– Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát:

+

+

+

– Các vấn đề đã được giải quyết:

+

+

+

b. Nhân lực trực tiếp tham gia

Cán bộ y tế

Lượt người

Khối cơ quan quản lý

Khối bệnh viện

Khối trường Y

Khối Y học Dự phòng

Quân Y và Y tế các ngành khác

Tổng số

Người tình nguyện

Lượt người

Giáo dục

Hội chữ Thập đỏ

Hội phụ nữ

Mặt trận Tổ quốc

Đoàn Thanh niên

Ban, Ngành, đoàn thể khác

Tổng số

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

4.1. Thuận lợi

4 .2. Khó khăn

V . NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ

Người tổng hợp
(ký ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là Báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Covid-19.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm