Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

Mẫu biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp
123

Mẫu biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 là mẫu ban hành kèm theo Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT là gì?

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT là mẫu dành cho Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX có thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021 gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xin đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

TRƯỜNG THPT/

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

– Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

– Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số……………………….. ngày …/…/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tố t nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

– Căn cứ đơn đề nghị của thí sinh;

Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX…………………………………….. đề nghị Sở GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh có tên dưới đây:

TT

Số báo danh

Số

CMND

Họ và tên

Ngày sinh

Lý do đề nghị (ảnh hưởng COVID hoặc lý do khác)

1

2

Tổng số có: ………….. (bằng chữ) thí sinh./.

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm