Biểu mẫuBiểu mẫu Giao thông vận tải

Biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định

Phụ lục số 06 Thông tư 133/2014/TT-BTC
81

Phụ lục số 06 Thông tư 133/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản thu tem và chứng nhận kiểm định

Biên bản thu tem và giấy chứng nhận kiểm định là mẫu biên bản được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu biên bản,mời các bạn cùng theo dõi.

PHỤ LỤC SỐ 06

TÊN CQ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

BIÊN BẢN

Thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định

Vào hồi …. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….

Tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới ……………., địa chỉ: ……….. điện thoại: ………

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cho cơ quan đăng kiểm xe cơ giới………………………………………………….

1. Ông: ………………………………….., Chức vụ: Nhân viên;

2. Ông: ………………………………….., Chức vụ: Lãnh đạo.

II. Đại diện cho chủ phương tiện có biển số phương tiện:

Ông: ………………………….., là chủ phương tiện/lái xe. Số điện thoại: …………………… Số CMND (hoặc Giấy phép lái xe): ……………………….; nơi cấp: ………………, ngày cấp…./…/20…

Cùng nhau lập Biên bản xác nhận thời điểm thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định làm cơ sở để tính trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ trong thời gian sửa chữa, phục hồi tình trạng kỹ thuật sau tai nạn, cụ thể:

Ông …………………………….. đã nộp lại Tem và Giấy chứng nhận kiểm định có số sê ri: …………………. do… cơ quan đăng kiểm xe cơ giới ……………… cấp ngày: …../…../20… có hiệu lực đến ngày …/…/20….

Lý do: Xe bị tai nạn giao thông không thể lưu hành được phải sửa chữa.

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định.

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm