Biểu mẫuBiểu mẫu Giao thông vận tải

Biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

Mẫu biên bản xử lý thu sai phí đường bộ
41

Mẫu biên bản xử lý thu sai phí đường bộ

Bản in

Biên bản xử lý thu sai phí sử dụng đường bộ

Biên bản xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu phụ lục số 16 được ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

PHỤ LỤC SỐ 16

TÊN CQ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………..

BIÊN BẢN

Xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ

Vào hồi …. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….

Tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới .…… địa chỉ: …………. điện thoại: ……………

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cho cơ quan đăng kiểm xe cơ giới

1. Ông: ………………………………………., Chức vụ: Nhân viên;

2. Ông: ………………………………………., Chức vụ: Lãnh đạo.

II. Đại diện cho chủ phương tiện có biển số phương tiện: ………………………

Ông: …………………………… là chủ phương tiện/lái xe. Số điện thoại: ………………………. Số chứng minh nhân dân (hoặc Giấy phép lái xe): ……………………………; nơi cấp: ……………………………, ngày cấp …………./ ………./20…

Cùng nhau lập Biên bản này để xác định số phí thải thu bổ sung (hoặc phải hoàn trả) bởi nguyên nhân: …………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………

Số tiền thu bổ sung (hoặc trả lại) là: ……………………………………..……………

Bằng chữ: ………………………………………………………….………..……………

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu phí.

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm