Phổ biến Pháp luật

Biểu mẫu thông tư 69 2020 về chậm nộp thuế

Phụ lục thông tư 69 2020 BTC
99

Phụ lục thông tư 69 2020 BTC

Biểu mẫu Thông tư 69 2020 BTC

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14. Ban hành kèm theo Thông tư là bộ biểu mẫu thông tư 69 2020 về chậm nộp thuế. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục Thông tư 69 2020 BTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

1. Mẫu số 01/QĐKN-1: Quyết định về việc khoanh nợ tiền thuế đối với một người nộp thuế;

2. Mẫu số 01/QĐKN-2: Quyết định về việc khoanh nợ tiền thuế đối với nhiều người nộp thuế;

3. Mẫu số 01/QĐHKN-1: Quyết định về việc hủy khoanh nợ tiền thuế đối với một người nộp thuế;

4. Mẫu số 01/QĐHKN-2: Quyết định về việc hủy khoanh nợ tiền thuế đối với nhiều người nộp thuế;

5. Mẫu số 01/QĐXN-1: Quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

6. Mẫu số 01/QĐXN-2: Quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với nhiều người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

7. Mẫu số 01/QĐXN-3: Quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng cục Thuế hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

8. Mẫu số 01/QĐXN-4: Quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Mẫu số 01/QĐXN-5: Quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

10. Mẫu số 01/QĐHXN-1: Quyết định về việc hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

11. Mẫu số 01/QĐHXN-2: Quyết định về việc hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với nhiều người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

12. Mẫu số 01/QĐHXN-3: Quyết định về việc hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

13. Mẫu số 01/QĐHXN-4: Quyết định về việc hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

14. Mẫu số 01/QĐHXN-5: Quyết định về việc hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với một người nộp thuế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

15. Mẫu số 01/VBXN: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đăng ký;

16. Mẫu số 02/VBXN: Văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán;

17. Mẫu số 01/VBĐN: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan quản lý thuế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 1,2,3,4,5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14;

18. Mẫu số 02/VBĐN-1: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14;

19. Mẫu số 02/VBĐN-2: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan quản lý thuế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14;

20. Mẫu số 03/VBĐN-1: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14;

21. Mẫu số 03/VBĐN-2: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của cơ quan quản lý thuế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14;

22. Mẫu số 01/XOANO: Thông báo người nộp thuế không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp;

23. Mẫu số 02/XOANO: Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp;

24. Mẫu 01/CK: Văn bản công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm