Tài liệuVăn hóa

Bộ câu hỏi đáp về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi về học tập chỉ thị 05
28

Câu hỏi về học tập chỉ thị 05

Tài liệu hỏi đáp về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Thiquocgia.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc bộ câu hỏi đáp về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hỏi đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên cơ sở, đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền trong nhân dân.

Ngày 15/5/2016 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm cung cấp tài liệu học tập, tuyên truyền tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhân dân. Ban tuyên giáo TW phối hợp với nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản tài liệu: Hỏi đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm