Hỏi đáp pháp luật

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

04 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017
59

04 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

Bản in

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động; Trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam,… là những chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Trong tháng 6/2017, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

1. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động

Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

(Mức đóng hiện nay là 1.0 % trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động hoặc trên mức lương cơ sở).

2. Trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam

Thông tư 11/2017/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 và thay thế cho Thông tư 40/2012/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Điểm mới nổi bật của Thông tư này là quy định về trang phục với cả lao động hợp đồng (trước đây tại Thông tư 40 không quy định).

3. Tốt nghiệp trung cấp phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017) quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng.
Theo đó, người học sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo các kỹ năng sau:

4. Chế độ tiền công đối với người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng) được thỏa thuận tiền công nhưng phải đảm bảo:

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) cũng quy định người lao động được thỏa thuận thời gian làm việc như sau:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm