Học tậpTài liệu

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ?

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9
39

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ? Bài toán tìm số là dạng toán quen thuộc với nhiều bạn học sinh, dạng toán này có thể giải được theo nhiều cách khác nhau. Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm số nhỏ của bài toán trên.

9 đồng xu: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cân đĩa, cần ít nhất mấy lần cân để tìm ra đồng xu nặng?

1. Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ?

Cách 1:

Số lớn chia số nhỏ được thương là 6 và dư 9 => Nếu số lớn trừ đi 9 sẽ chia hết cho số nhỏ và được thương là 6

Lúc đó, số lớn có 6 phần thì số nhỏ có 1 phần => Tổng số phần là 7 phần

Tổng 2 số sau khi số lớn trừ đi 9 là:

156 – 9 = 147

Số nhỏ cần tìm là:

147 : 7 = 21

Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ?

Cách 2:

Gọi số nhỏ là a, số lớn là b

Ta có: a + b = 156

b = 6a + 9

<=> a + 6a + 9 = 156

=> 7a + 9 = 156

7a = 147

=> a = 21

Vậy số nhỏ cần tìm là 21

2. Bài toán tìm số

Sau đây Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán tìm số tương tự:

Bài 1. Tổng của hai số là 16 nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 4 dư 1. Hai số đó là?

Tương tự với cách giải được đưa ra tại mục 1 bài này, ta có:

Cách 1:

Số lớn chia cho số nhỏ được thương là 4 dư 1 => Nếu số lớn trừ đi 1 sẽ chia hết cho số nhỏ và được thương là 4 => Số lớn 4 phần thì số nhỏ là 1 phần => Tổng số phần là 5 phần

=> Tổng 2 số sau khi trừ là:

16 – 1 = 15

Số nhỏ cần tìm là:

15 : 5 = 3

Số lớn cần tìm là

16 – 3 = 13

Cách 2:

Gọi số nhỏ là a, số lớn là b

Ta có: a + b = 16

b = 4a + 1

=> 4a + 1 + a = 16

=> 5a + 1 = 16

=> a = 3

b = 13

Vậy số lớn là 13, số nhỏ là 3

Mời các bạn hãy cùng giải các bài toán tìm số sau:

Bài 1: Tổng của hai số là 2011. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và dư 6. tìm hai số đó

Bài 2: Hiệu của hai số là 33 . Lấy số lớn chia số nhỏ được thương là 3 và số dư là 3 . Tìm hai số đó.

Bài 3: Tổng số tuổi của hai cha con là 64. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi cha kém 3 lần tuổi con là 4 tuổi .

Bài 4: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 58 tuổi. Tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 3 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 5: Tuổi con nhiều hơn 1/4 tuổi bố là 2. Bố hơn con 40 tuổi. Tìm tuổi con tuổi bố.

Bài 6: Tìm hai số biết hiệu hai số đó là 74. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 10 và dư 2.

Bài 7: Tổng của hai số là 72. Nếu nhân một số với 8, số kia với 4 thì được tích bằng nhau. Tìm hai số đó.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải bài toán: Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm