Doanh nghiệpHỏi đáp pháp luật

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

Có thể vừa làm giám đốc vừa làm chủ tịch công ty không?
137

Có thể vừa làm giám đốc vừa làm chủ tịch công ty không?

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc? Quy định về việc kiêm nhiệm chức danh trong các loại hình công ty tại Luật Doanh nghiệp 2020 như thế nào?

1. Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

=> Chủ tịch công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

=> Chủ tịch cty TNHH 1 thành viên có thể được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

=> Chủ tịch công ty có vốn nhà nước được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này (nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc?

=> Chủ tịch CTCP không thuộc các trường hợp này thì được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

=> Chủ tịch hội đồng thành viên công ty hợp danh được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Chủ tịch công ty TNHH MTV có được kiêm giám đốc không?

Như đã phân tích tại mục 1 bài này Chủ tịch cty TNHH 1 thành viên có thể được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác

3. Giám đốc công ty cổ phần có được kiêm chủ tịch hội đồng quản trị không?

Giám đốc công ty cổ phần được kiêm chủ tịch hội đồng quản trị nếu không thuộc 1 trong 2 trường hợp:

4. Chủ tịch không được kiêm Tổng giám đốc

Theo quy định tại điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.

=> Đối với công ty đại chúng chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc)

Bên cạnh đó đối với Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì chủ tịch cũng không được kiêm tổng giám đốc.

Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Chủ tịch công ty có được kiêm giám đốc? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Doanh nghiệp, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm