Có thể bạn chưa biết?Tài liệu

Có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai

Tính số lít dầu ở mỗi thùng biết nếu chuyển 2 lít dầu thùng thứ nhất sang thùng thứ hai
214

Tính số lít dầu ở mỗi thùng biết nếu chuyển 2 lít dầu thùng thứ nhất sang thùng thứ hai

Có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai là bài toán tiểu học tưởng vô cùng đơn giản nhưng rất dễ bị đánh lừa, gây khó khăn cho các em học sinh và các thầy cô. Sau đây là hướng dẫn giải đáp.

Giải toán cấp 1: Bài toán hai thùng dầu

Hỏi: Có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2 thì số dầu ở hai thùng bằng nhau,còn nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 2 lít thì số dầu ở thùng thứ 2 bằng 1 phần 3 thùng thứ nhất.Hỏi mỗi thùng có mấy lít dầu?

Giải:

Có hai thùng dầu, nếu chuyển 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai

Hiệu số phần là:

3 – 1 = 2

Số dầu của thùng 1 lúc sau:

8 : 2 x 3 = 12 lít

Số dầu của thùng 1 lúc đầu:

12 – 2 = 10 lít

Số dầu của thùng 2 lúc đầu:

10 – 4 = 6 lít

Đáp án:

Thùng 1: 10 lít

Thùng 2: 6 lít

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.