Phổ biến Pháp luật

Công văn 2522/UBND-VX: Giấy tờ, trang phục cần mang khi ra đường tại TP.HCM

Kiểm soát di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
82
Nội dung bài viết

Kiểm soát di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Công văn số 2522 UBND TP HCM

Công văn 2522 UBND VX – Ngày 28/7 UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2522 về việc kiểm soát di chuyển trong thời gian giãn cách đối với người dân trên toàn địa bàn TP HCM. 

Theo đó, nhằm kiểm soát việc di chuyển đi lại trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, trang phục khi ra ngoài đường của từng đối tượng cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______

Số: 2522/UBND-VX

Về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

– Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Nhằm kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xét đề nghị của Công an Thành phố tại Báo cáo số 2962/BC-CATP-PV01 ngày 27 tháng 7 năm 2021,

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn Thành phố:

– Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước: đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị (gọi chung là thẻ công chức), thẻ ngành hoặc mặc đồng phục ngành, kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác của cơ quan, đơn vị trong quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội: đeo thẻ công chức hoặc sử dụng thẻ công tác (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ), kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác của cơ quan, đơn vị trong quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

– Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm bằng xe ô tô cá nhân thì phải có thêm giấy xác nhận công tác (màu xanh dương đối với người làm nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và màu đỏ đối với lực lượng làm công tác/hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; kích thước 20cm X 20cm) do cơ quan, đơn vị cấp (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, có đóng dấu treo của cơ quan, đơn vị), được dán trên mặt kính trước của xe để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

2. Đối với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, các lực lượng được điều phối để hỗ trợ, phục vụ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương (kể cả lực lượng tổ chức và phục vụ tiêm vắc xin): sử dụng thẻ công tác/giấy xác nhận công tác phòng, chống dịch (màu đỏ) do cơ quan, đơn vị cấp để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

3. Đối với những người đi tiêm vắc xin:

– Ngoài giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cấp thẻ/phiếu nhận diện (màu sắc thay đổi hằng ngày) để người đi tiêm vắc xin đeo trên ngực, phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

– Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, một số địa phương sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân sau 18 giờ 00 mỗi ngày.

4. Đối với đội ngũ người giao hàng (shipper):

– Đảm bảo các đặc điểm nhận diện khi lưu thông trên đường theo quy định tại Công văn số 2491/UBND-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố gồm: ngoài các giải pháp nhận diện hiện nay (đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper, ứng dụng quản lý đơn hàng…) còn có bảng tên thẻ cứng có hình, xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code; thực hiện băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ “Shipper” màu trắng.

– Về thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 đến 18 giờ 00 mỗi ngày.

– Đối với shipper thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thì được phép di chuyển liên quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

5. Đối với trường hợp người dân đi chợ, siêu thị:

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức phát phiếu đi chợ, siêu thị cho người dân theo quy định trong đó ghi rõ thời gian đi và các địa điểm chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất để người dân mua sắm.

6. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường – 2 điểm đến”; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận chuyển phục vụ cung cấp suất ăn cho các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19; xe ô tô, xe taxi được huy động để vận chuyển người dân trong các trường hợp cần thiết: được nhận diện theo quy định hoặc đã đăng ký với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và cung cấp cho Công an Thành phố và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị chủ quản, khẩn trương cấp thẻ công chức, thẻ công tác, văn bản xác nhận, phân công công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các lực lượng làm công tác, hỗ trợ phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ công tác kiểm tra của lực lượng chức năng; đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2510/UBND-VX ngày 27 tháng 7 năm 2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế và giảm tối đa số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lại bằng phương tiện cá nhân trên đường.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân thực hiện:

– Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, kịp thời phản ánh và thông tin cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

– Tiến hành lập rào chắn chặn cứng các lối đi phụ để thuận lợi cho việc kiểm soát chặt chẽ các tuyến đi chính, đảm bảo thực hiện cách ly theo quy định và giảm mật độ lưu thông trên đường;

– Rà soát việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, hạn chế tối đa việc người dân di chuyển ra khỏi phạm vi phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thành phố Thủ Đức để tiêm vắc xin;

– Tăng cường phối hợp với Ban quản trị và lực lượng bảo vệ chung cư kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cư dân, đảm bảo quy định về giãn cách giữa các hộ dân với nhau và không tập trung tại các khu vực công cộng của khu chung cư.

9. Giao Sở Nội vụ, Sở Y tế phối hợp kiểm tra công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng, chống dịch tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

10. Giao Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện xe ô tô vận chuyển thông qua việc đăng ký, cấp giấy nhận diện có mã QR; quán triệt các bến phà, bến thủy nội địa chỉ phục vụ đúng đối tượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; đối với dịch vụ shipper khi di chuyển phải đảm bảo các đặc điểm nhận diện theo quy định, đơn hàng chứng minh khi di chuyển liên quận, huyện, thành phố Thủ Đức… để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;

– Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COV I D-19;

– Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND Thành phố;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban MTTQVN và các ĐT Thành phố;

– Văn phòng Thành ủy;

– Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– Trung tâm Báo chí Thành phố;

– VPUB: CPVP; Các Phòng CV;

– Lưu: VT, (VX-TC).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm