Phổ biến Pháp luật

Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT

40
Nội dung bài viết

Nội dung Thuộc tính Mục lục văn bản

Thu hồi Công văn 5944 BYT 2021

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ y tế đã ban hành Công văn số 5967/BYT-YDCT về việc thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về công bố các loại thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid19.

Trước đó ngày 24/7 Bộ y tế đã có Công văn số 5944 về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Tuy nhiên ngày 26/7 Bộ đã ban hành Công văn 5967/BYT-YDCT về việc thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT. Theo đó các nội dung tại Công văn 5944 về các loại thuốc y học cổ truyền hỗ trợ phòng chống và điều trị Covid19 sẽ chính thức hết hiệu lực từ 26/7.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 5967/BYT-YDCT của Bộ y tế:

BỘ Y TẾ

_____

Số: 5967/BYT-YDCT

V/v Thu hồi công văn số

5944/BYT-YDCT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Bệnh viện y học cổ truyền Bộ, ngành

– Bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố

– Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các tỉnh, thành phố

– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền

(Sau đây gọi là đơn vị)

Ngày 24/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVI D-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVI D-19. Tuy nhiên, do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế thu hồi công văn này.

Bộ Y tế thông báo để các đơn v ị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg. V ũ Đức Đam (để báo cáo);

– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

– Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và phối hợp chỉ đạo);

– V P Bộ, các Vụ , Cục thuộc BYT (để biết & phối hợp t /hiện);

– Cục Y tế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (để biết & chỉ đạ o t/ hiện);

– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền (để biế t t/hiện);

– Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế; Trang thông tin điện tử của Cục QL YDCT-Bộ Y tế;

– Lưu: V T, YDCT

KT. BỘ TRƯỞNG

T HỨ TRƯỞNG

Ng uyễn Trường Sơn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Thiquocgia.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm