Tin tuyển sinh

Đại học Xây dựng công bố phương án tuyển sinh năm 2017

156

Năm 2017, trường sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển. Riêng 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật

Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

– Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có tổng điểm 3 môn thi (chưa nhân hệ số) thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh xét tuyển vào tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật đã tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia  năm 2017. Riêng 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng tổ hợp xét tuyển Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật.

Chỉ tiêu tuyển sinh

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52580102 Kiến trúc 350 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán
2 Trình độ đại học 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 100 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán
3 Trình độ đại học 52580201_01 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 700 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
4 Trình độ đại học 52580201_02 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
5 Trình độ đại học 52580201_03 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Cảng – Đường thuỷ) 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
6 Trình độ đại học 52580201_04 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện) 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
7 Trình độ đại học 52580201_05 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
8 Trình độ đại học 52580205_01 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) 350 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
9 Trình độ đại học 52110104 Cấp thoát nước 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
10 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán
11 Trình độ đại học 52580203 Kỹ thuật công trình biển 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
12 Trình độ đại học 52510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 170 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán
13 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 115 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
14 Trình độ đại học 52520103_01 Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
15 Trình độ đại học 52520103_02 Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) 65 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
16 Trình độ đại học 52520503_01 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính) 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
17 Trình độ đại học 52580301 Kinh tế xây dựng 400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
18 Trình độ đại học 52580302_01 Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị). 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán
19 Trình độ đại học 52580302_02 Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản). 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Tiếng Pháp Toán

– Môn thi chính (chữ in hoa, đậm) nhân hệ số 2.

– Các ngành có ký hiệu (*) phải đăng ký chuyên ngành khi xét tuyển.

– Các ngành, chuyên ngành xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng, kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh và không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.

– Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự môn ưu tiên sau:

+ Đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: 1. Toán;  2. Vẽ Mỹ thuật.

+ Với các ngành, chuyên ngành khác: 1. Toán; 2. Vật lý.

– Thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển vào các chương trình đào tạo Pháp ngữ của Trường.

– Từ năm 2014, Trường Đại học Xây dựng mở thêm chuyên ngành Nội thất trong ngành Kiến trúc, thí sinh trúng tuyển ngành Kiến trúc sau khi nhập học, có nguyện vọng sẽ được đăng ký  xét vào chuyên ngành Nội thất.

– Ngành Kỹ thuật Công trình biển: Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó được phân vào các chuyên ngành:

+ Xây dựng Công trình biển – Dầu khí.

+ Xây dựng Công trình ven biển

– Các chương trình đào tạo Chất lượng cao, Anh ngữ, Pháp ngữ: Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm có:

Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp P.F.I.E.V (90 chỉ tiêu): Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các ngành:

. Cơ sở Hạ tầng giao thông

. Kỹ thuật đô thị

. Kỹ thuật Công trình thuỷ.

Chương trình PFIEV được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI), cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư Châu Âu (ENAEE) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận tương đương trình độ Thạc sỹ.

Các chương trình đào tạo Pháp ngữ – Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ) gồm có:

. Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF: 50 chỉ tiêu).

. Ngành: Kiến trúc (KDF: 50 chỉ tiêu)

Các chương trình đào tạo Anh ngữ:

. Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE: 100 chỉ tiêu).

. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường – CDE:  50 chỉ tiêu).

. Ngành: Cấp thoát nước (MNE: 50 chỉ tiêu).

. Ngành: Kinh tế xây dựng (KTE: 50 chỉ tiêu)

. Ngành: Kiến trúc (KDE: 50 chỉ tiêu)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Điều kiện nhận ĐKXT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tuyển sinh: Trường sẽ thông báo về thời gian, hình thức nhận ĐKXT, lệ phí xét tuyển, kế hoạch thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, … trên website: http://nuce.edu.vn

Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng

a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b. Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Xây dựng, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành, chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

c. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

d. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đoạt giải theo bảng dưới đây:

STT

Môn thi

Ngành tuyển thẳng

1

Toán học Tất cả các ngành (trừ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị)

2

Tin học Công nghệ thông tin

3

Hóa học Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng.

e. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xem xét tuyển thẳng vào các ngành theo từng nhóm lĩnh vực, cụ thể:

STT

Nhóm lĩnh vực

Ngành tuyển thẳng

1

Phần mềm hệ thống Công nghệ thông tin

2

Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí

3

Kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật môi trường

4

Hóa học

5

Khoa học trái đất và Môi trường Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính)

g. Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

h. Thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học;

Với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị các đối tượng nêu trên muốn được tuyển thẳng phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 và đạt từ 4,5 điểm trở lên.

Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ưu tiên xét tuyển vào trường. Đối tượng đã được ưu tiên xét tuyển vào trường sẽ không được xét ưu tiên khi phân ngành;

Đối tượng xét tuyển thẳng:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

– Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi và tốt nghiệp THPT năm 2017.

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 50 sinh viên ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp).

– Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

Theo thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm