Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử

Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ Hà Nội 2020
18

Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ Hà Nội 2020

Ngày 1/8, cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020 chính thức được khởi động. Sau đây là đáp án phần thi trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2020,mời các bạn cùng theo dõi.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 293/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2020.

Theo đó, đối tượng dự thi là các CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội, bằng hình thức thi trực tuyến trên website. Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 20 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xóa bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra…

Cuộc thi sẽ gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; phần tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận, tập trung vào đề xuất ý tưởng và các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan thành phố “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”.

Về cách thức xác định kết quả thi, phần mềm sẽ tự động lọc những bài thi đảm bảo các điều kiện để vào vòng Chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 30/8/2020; sau đó, Ban Giám khảo tổ chức chấm chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 20/9/2020.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Dự kiến, tổng kết và trao giải vào ngày 10/10/2020.

1. Đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Để tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử, các bạn truy cập theo đường link bên dưới:

Vòng sơ loại bắt đầu khởi động từ ngày 1/8 và kết thúc trước 17h00 ngày 31/8/2020.

2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (dễ đến khó). Số lượng là 20 câu hỏi, thời gian tối đa là 20 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Câu hỏi 1 (2 điểm)

Mục đích ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

Câu hỏi 2 (2 điểm)

Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

Câu hỏi 3 (2 điểm)

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

Câu hỏi 4 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được áp dụng cho những đối tượng nào?

Câu hỏi 5 (2 điểm)

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

Câu hỏi 6 (2 điểm)

Trong ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc ứng xử yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như thế nào?

Câu hỏi 7 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được áp dụng trong phạm vi nào?

Câu hỏi 8 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu về trang phục như thế nào?

Câu hỏi 9 (2 điểm)

Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

Câu hỏi 10 (2 điểm)

Quy định về kỷ luật trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

Câu hỏi 11 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

Câu hỏi 12 (2 điểm)

Quy định Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan như thế nào?

Câu hỏi 13 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ứng xử như thế nào tại nơi công cộng?

Câu hỏi 14 (2 điểm)

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Quy tắc như thế nào?

Câu hỏi 15 (2 điểm)

Về khen thưởng trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được quy định như thế nào?

Câu hỏi 16 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần thực hiện quy định gì đối với không gian và an toàn trong công sở?

Câu hỏi 17 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu về thời gian làm việc như thế nào?

Câu hỏi 18 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện quy định về tác phong như thế nào?

Câu hỏi 19 (2 điểm)

Quy tắc yêu cầu Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào

Câu hỏi 20 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện quy định ứng xử nào dưới đây tại nơi cư trú?

3. Câu hỏi tự luận cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Người dự thi trả lời 02 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 31/08/2020 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx).

Câu hỏi

Câu 1. Trong cơ quan, đơn vị anh (chị) đã làm những việc cụ thể gì để thực hiện quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành (kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017)?

Câu 2. Anh (chị) có giải pháp, sáng kiến nào nhằm triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị đang công tác?

(*)Lưu ý:

– Bài viết không quá 1500 từ bằng hình thức soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm dạng word,pdf,ảnh…

– Phần tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm