Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án tập huấn Toán lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 6 môn Toán
59

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 6 môn Toán

Đáp án tập huấn Toán lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 6

Câu 1. Chương trình Toán 6 mới khác với chương trình hiện hành những điểm chủ yếu nào?

A. Có thêm phần xác suất và thống kê.

B. Có thêm phần hình học trực quan.

C. Tích hợp các môn học khác và tích hợp với thực tế cuộc sống; phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 2. Để dạy học Toán 6 cần điều nào sau đây?

A. Nắm vững chương trình môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 12/2018.

B. Nắm vững và hiểu rõ sách giáo khoa.

C. Tham khảo Sách giáo viên Toán 6.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3. Trong Sách Toán 6, bộ sách Chân trời sáng tạo có các mục nào?

A. Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

B. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

C. Gồm 7 mục: Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm, Thực hành, Vận dụng, Sau bài học này em đã làm được những gì, Em có biết.

D. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng, Em có biết.

Câu 4. Trong hình học trực quan, tạo lập hình được hiểu thế nào?

A. Tất cả các phương án bên dưới.

B. Tạo lập hình tức là vẽ hình bằng thước và compa.

C. Tạo lập hình tức là vẽ hình bằng các dụng cụ khác nhau.

D. Tạo lập hình tức là cắt, gấp, ghép, xếp hình.

Câu 5. Năm học 2021 – 2022 là năm đầu cấp, để dạy tốt chương trình Toán lớp 6, giáo viên cần phải làm gì?

A. Nắm vững kiến thức Toán phổ thông.

B. Nghiên cứu chương trình để biết được các lớp dưới đã học những kiến thức gì.

C. Bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức trong chương trình ở Tiểu học mới mà chương trình hiện hành không có.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 6. Trong chương trình phổ thông môn Toán THCS có các mạch kiến thức nào?

A. Đại số và Hình học.

B. Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.

C. Đại số, Hinh học, Số học.

D. Số và Đại số, Hình học, và Đo lường.

Câu 7. Để tạo điều kiện dạy và học tốt, Sách giáo khoa Toán 6 đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

A. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

B. Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập, Kiểm tra, Đánh giá.

C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí, Luyện tập, Đánh giá.

D. Tạo các trò chơi liên quan đến bài học, Luyện tập, Cho điểm.

Câu 8. Qua video các tiết dạy các minh hoạ có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Diễn giải để học sinh hiểu các kiến thức kĩ năng của bài học.

B. Chốt các kiến thức trọng tâm để học sinh nắm vững bài học.

C. Tạo điều kiện để cho học sinh hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng bài học.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 9. Theo thầy cô, hiện tại phần thống kê và xác suất ở bậc học phổ thông chưa được chú trọng vì sao?

A. Chương trình hiện hành không chú trọng.

B. Các đề thi các cấp không ra phần này.

C. Tất cả các phương án còn lại.

D. Giáo viên và xã hội chưa thấy tầm quan trọng của thống kê xác suất trong đời sống.

Câu 10. Với các trường chưa đủ đồ thiết bị cho giáo viên, có thể dạy tốt chương trình Toán 6 bằng cách nào?

A. Học Toán không cần sử dụng đồ dùng học tập.

B. Buộc học sinh phải tự trang bị.

C. Bên cạnh đồ dùng thiết bị hiện có, giáo viên có thể tìm kiếm những vật dụng thông thường như mảnh giấy, tấm bìa, chiếc hộp cũ, que tre, chiếc kim ghim để chế tạo đồ dùng dạy học, thông qua đó giúp các em ý thức sử dụng vật tái chế, bảo vệ môi trường.

D. Kêu gọi phụ huynh đóng góp để mua thiết bị, đồ dùng dạy học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm