Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án thi Tìm hiểu 70 năm Ngân hàng Việt Nam – Tuần 2

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam
33

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm diễn ra trong 3 tuần được tổ chức nhằm tìm hiểu lịch sử xây dựng và phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam.

1. Đáp án Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam tuần 2

1. Ai là người ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam?

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng

2. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn NHVN đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

04

05

06

3. Từ năm 1945 đến nay, lịch sử tiền tệ nước ta đã diễn ra mấy cuộc đổi tiền?

05 cuộc

06 cuộc

07 cuộc

4. Bộ tiền đầu tiên do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát hành vào năm nào?

1945

1951

1954

5. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chuyển cơ chế hoạt động từ mô hình 1 cấp sang mô hình 2 cấp từ thời điểm nào?

Tháng 03/1988

Tháng 05/1990

Tháng 10/1989

6. Bộ tiền đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam được lưu hành thống nhất trên toàn lãnh thổ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được phát hành vào năm nào?

1975

1976

1978

7. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngân hàng “Cán bộ Ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát. Một đồng vốn bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng…” diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Tại Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 23/2/1952

Trong thư Bác gửi cán bộ ngân hàng, tháng 01/1965

Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20/2/1952

2. Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam tuần 1

1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm nào?

26/10/1951

26/10/1961

26/10/1975

2. Kể từ khi thành lập đến nay, có bao nhiêu đồng chí giữ chức vụ Tổng giám đốc/Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

14 đồng chí

15 đồng chí

16 đồng chí

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ ngân hàng: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm liêm, chính” trong hoàn cảnh nào?

Tại Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952

Trong thư Bác gửi cán bộ ngân hàng, tháng 01/1965

Trong thư Bác gửi Hội nghị cán bộ tài chính, tháng 2/1952

4. Đồng chí lãnh đạo cao nhất nào của ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam năm 1968 để phụ trách đoàn cán bộ tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

Đ/c Trần Dương

Đ/c Hoàng Anh

Đ/c Đặng Việt Châu

5. Công đoàn NHVN được thành lập ngày, tháng, năm nào?

28/07/1993

01/04/1993

04/01/1993

6. Năm Mậu Thân 1968, có bao nhiêu cán bộ ngành Ngân hàng được cử vào miền Nam tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ Ngân tín?

260 cán bộ

268 cán bộ

300 cán bộ

7. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

05/6/1951

06/5/1955

06/5/1951

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm