Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Tin học

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên môn Tin học
96

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên môn Tin học

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Tin học mà Hoatieu.vn gửi tới các thầy cô sau đây là tài liệu hữu ích, để các thầy cô hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đáp án gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án A, B, C, D liên quan đến các nội dung môn Tin học. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Giới thiệu mô đun 1

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Module 1 là một trong số 9 mô đun trong Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông giai đoạn 2019-2021.

Để hoàn thành tập huấn mô đun 1 môn Tin học giáo viên phải xem các video, xem các nội dung bải giảng sau đó hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành 11 câu phân tích kế hoạch bài giảng môn Tin học…. rồi chờ giáo viên cốt cán chấm điểm

Sau đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học mô đun 1 mà Hoatieu.vn tổng hợp được để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách tốt nhất.

2. 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học mô đun 1

1. Những quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có tính mới lạ với giáo viên là?

B. Thực hiện giáo dục STEM và giáo dục định hướng

2. Tin học hỗ trợ các môn học khác ở các khía cạnh

A. Góp phần đổi mới phương pháp giáo dục

B. Công cụ không thể thiếu cho các môn học khác

C. Cập nhập và triển khai kiến thức mới

3. Những yếu điểm môn Tin học hiện hành cần tránh là?

A. Nội dung còn mang nặng tính lý thuyết, tính hàn lâm, có sự trùng lặp nội dung ở một số lớp học, cấp học

4. Năng lực nào dưới đây là thành phần của năng lực Tin học?

A. Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học

5. Chọn phát biểu đúng về số máy tối thiểu cần trang bị cho hs cấp tiểu học

C. Ở cấp tiểu học cần tối thiểu 1 máy tính cho 3 học sinh

6. Việc hiểu được tầm quan trọng của thông tin và xử lý thông tin trong xã hội hiện đại là biểu hiện của năng lực nào sau đây?

C. Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông

7. Theo quy định, trong giờ học chuyên đề về robot, cần có ít nhất 1 robot giáo dục cho mỗi nhóm gồm tối đa bao nhiêu học sinh?

A. 8

8. Mệnh đề nào sau đây không đúng khi nói về yêu cầu phát triển năng lực Tin học của học sinh?

D. Yêu cầu về phát triển năng lực chung của học sinh ở tất cả các cấp học đều gồm có 3 năng lực thành phần.

9. Môn tin học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông gồm 3 mạch trí thức hoà quyện gồm?

A. Khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông, Học vấn số hóa phổ thông.

10. Môn Tin học phổ thông cần phối hợp với những môn học nào sau đây để triển khai giáo dục STEM?

B. Năng lực giao tiếp, hòa nhập, hợp tác phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật số

11. Môn tin học phổ thông cần phối hợp với các môn học nào sau đây để triển khai giáo dục STEM?

B. Toán, các môn khoa học công nghệ

12. Mục tiêu chính của môn Tin học góp phần hình thành và phát triển?

B. 5 phẩm chất chủ yếu, 3 năng lực chung, 7 năng lực đặc thù

13. Yêu cầu nào cần đạt được ở môn Tin học đối với học sinh THCS?

C. Giải thích được quy trình giải quyết vấn đề có những bước (những bước vấn đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, có ví dụ minh họa.

14. Phát biểu nào sau đây không đúng về quy trình xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá trong môn Tin học?

D. Quy trình ra đề chỉ bao gồm 2 việc (bước) sau: Xây dựng ma trận đề và ra đề theo ma trận

15.  Nội dung kiến thức của môn Tin học được cấu trúc thành 7 chủ đề lớn xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12. Sắp xếp các mạch nội dung phủ hợp là:

(1). Hướng nghiệp với tin học.

(2). Ứng dụng tin học.

(3). Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.

(4). Máy tính và xã hội tri thức.

(5). Mạng máy tính và Internet.

(6). Tổ chức, lưu trữ, tìm kiểm và trao đổi thông tin

(7). Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

B. 4-5-6-3-2-7-1

16. Ba thành phần của năng lực Tin học góp phần trực tiếp hình thành và phát triển ba năng lực chung là:

A. NLa, NLb, NLc

17. Tin học là môn học:

B. Bao gồm cả khía cạnh khoa học và khía cạnh công nghệ đặc biệt

18. Các tiêu chí đánh giá một kế hoạch dạy học chủ đề học tập Tin học là gì?

A. Đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học, đánh giá việc tổ chức hoạt động học cho học sinh, đánh giá hoạt động của học sinh

19. Hãy cho biết các căn cứ đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học?

B. Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, yêu cầu cần đạt về năng lực tin học được xác định
trong chương trinh môn Tin học.

20. Môn Tin học thể hiện tính giáo dục mở ở nhiều phương diện như thế nào?

A. Mở về nội dung, không gian thời gian thực hiện, phương pháp dạy học

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Tin học gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thiện module 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm