Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án tập huấn Toán lớp 2 bộ Cánh Diều
68

Đáp án tập huấn Toán lớp 2 bộ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Toán lớp 2 bộ Cánh Diều gồm 30 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang http://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 2 Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.
D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.
C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.
D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.
B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Hình thức đẹp.
D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong SGK Toán 2 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.
B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.
C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.
C. Thực hành, luyện tập.
D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 2 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.
B. một câu chuyện.
C. một tình huống thực tế.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Giúp HS khám phá tri thức mới.
C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.
D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác định Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.
B. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
D. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.
B. 135 tiết.
C. 140 tiết.
D. 175 tiết.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.
B. Chu vi tam giác.
C. Chu vi tứ giác.
D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 11: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Số hạng, số hạng, tổng.
C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.
D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.
B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Ý nghĩa của phép nhân.
D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.
C. Nhận biết

frac{1}{3};

frac{1}{4}
D. Nhận biết

frac{1}{2};

frac{1}{3};

frac{1}{4};

frac{1}{5}

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 14: Thời gian dành cho mạch nội dung “Một số yếu tố thống kê và xác suất” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 10%
B. 5%
C. 3%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. 2%

Câu 15: Thời gian dành cho mạch nội dung “Hoạt động thực hành và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. 6
C. 8
D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.
B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.
D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.
B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.
C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.
D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 19: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
B. Hình tứ giác.
C. Hình chữ nhật.
D. Khối trụ, khối cầu.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 20: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.
B. Ước lượng theo nhóm chục.
C. Số liền trước, liền sau.
D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 21: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.
B. Biểu đồ tranh.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Biểu đồ cột.
D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán 2 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.
B. Biểu đồ tranh.
C.Chắc chắn – có thể – không thể.
D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết
B. 2 tiết
C. 3 tiết
D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 như thế nào?

A. Phải học thuộc lòng các bảng cộng, bảng trừ.
B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng cộng, bảng trừ.
C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc các bảng cộng, bảng trừ.
D. HS được vận dụng bảng để thực hiện phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.
E. Cả A & B đều đúng.
F. Cả C & D đều đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các đỉnh của hình tứ giác.
C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận biết các cạnh của hình tứ giác.
D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận biết các đỉnh, các cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.
B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.
C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.
D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu : Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 2 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.
B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Hạn chế sử dụng.
D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng đồ dùng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.
B. Dùng que tính.
C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…
D.Cả ba ý trên đều đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.
C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.
D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Câu 30: Trong quá trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.
B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm.
C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.
D. Cả ba ý trên đều đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm