Lời bài hátTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Đáp án tập huấn Toán lớp 6 bộ Cánh Diều
56

Đáp án tập huấn Toán lớp 6 bộ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Toán lớp 6 bộ Cánh Diều gồm 30 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang http://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 6 Cánh Diều là gì?

A (1) Dạy học phân hóa
(2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

B (1) Tinh giản – Giảm tải.
(2) Dạy học phân hóa
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

C (1) Tinh giản – Giảm tải.
(2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Dạy học phân hóa
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

D (1) Tinh giản – Giảm tải.
(2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực.
(3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ HS, hiểu HS, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của HS.
(4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 2: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 6 bộ sách Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, Khởi động

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học
C. Thực hành, luyện tập
D. Củng cố, vận dụng

Câu 3: Phần lớn các bài học trong sách giáo khoa Toán 6 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng

A. Một bài toán.
B. Một câu chuyện.
C. Một tình huống thực tế có bối cảnh thực.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Một đoạn văn.

Câu 4: Tiếp cận xác định Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 6 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ hai. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.
B. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.
C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.
Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học.
Thứ ba. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
D. Thứ nhất. Tiếp cận mục tiêu giáo dục.
Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học.
Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 5: Thời lượng thực hiện chương trình môn Toán lớp 6 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết
B. 140 tiết

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. 175 tiết
D. 210 tiết

Câu 6: Khái niệm nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6?

A. Khái niệm góc
B. Khái niệm tia
C. Khái niệm đoạn thẳng
D. Khái niệm nửa mặt phẳng

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 7: Khái niệm nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6?

A. Khái niệm giá trị tuyệt đối

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Khái niệm phân số
C. Khái niệm tỉ số của hai số nguyên
D. Khái niệm

Câu 8: Thời gian dành cho mạch nội dung ‘Hình học và Đo lường’ trong Chương trình môn Toán lớp 6 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 49%
B. 30%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. 14%
D .7%

Câu 9: Thời gian dành cho mạch nội dung ‘Hoạt động thực hành và trải nghiệm’ trong Chương trình môn Toán lớp 6 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 49%
B. 30%
C. 14%
D. 7%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10: Thời gian dành cho mạch nội dung ‘Thống kê và xác suất’ trong Chương trình môn Toán lớp 6 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 49%
B. 30%
C. 14%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. 7%

Câu 11: Thời gian dành cho mạch nội dung ‘Số và Đại số’ trong Chương trình môn Toán lớp 6 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 49%

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. 30%
C. 14%
D. 7%

Câu 12: Sách giáo khoa Toán 6 Cánh Diều gồm bao nhiêu chương?

A. 6

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. 7
C. 8
D. 9

Câu 13: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 6 Cánh Diều gồm những chương nào?

A. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Phân số và số thập phân
Hình học phẳng
B. Số tự nhiên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


Số nguyên.
Hình học trực quan.
C. Số tự nhiên.
Phân số và số thập phân
Hình học phẳng
D. Số nguyên.
Hình học trực quan.
Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Câu 14: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 6 Cánh Diều gồm những chương nào?

A. Số tự nhiên.
Số nguyên.
Hình học trực quan.
B. Số tự nhiên.
Phân số và số thập phân
Hình học phẳng
C. Hình học trực quan.
Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Phân số và số thập phân
D. Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


Phân số và số thập phân
Hình học phẳng.

Câu 15: Chương trình Toán 6 năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Hình học trực quan.
Hình học phẳng.
B. Hình học phẳng.
Một số yếu tố thống kê và xác suất.
C. Phân số và số thập phân
Một số yếu tố thống kê và xác suất.
D. Hình học trực quan.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Phân số và số thập phân
Hình học phẳng.

Câu 16: Hoạt động thực hành và trải nghiệm trong Sách giáo khoa Toán 6 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Đầu tư kinh doanh.
Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.
Sắp xếp thành các hình đối xứng
B. Đầu tư kinh doanh.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


Chỉ số khối cơ thể.
Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.
C. Đầu tư kinh doanh.
Chỉ số khối cơ thể.
Sắp xếp thành các hình đối xứng
D. Chỉ số khối cơ thể.
Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.
Sắp xếp thành các hình đối xứng

Câu 17: Sách giáo khoa Toán 6 bộ sách Cánh Diều đã giới thiệu phần mềm toán học nào trong những phần mềm sau đây?

A. Phần mềm MathType
B. Phần mềm Latex
C. Phần mềm Geometer’s Sketchpad
D. Phần mềm Geogebra

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 18: Bài học ‘Điểm – Đường thẳng’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát một phần sơ đồ cố đô Hoa Lư.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Quan sát một phần bản đồ giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Quan sát những tia nắng mùa xuân trong rừng.
D. Quan sát kim giờ và kim phút của các đồng hồ.

Câu 19: Bài học ‘Biểu đồ cột kép’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát biểu đồ dân số năm 2018 của các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên.
B. Quan sát biểu đồ dân số của một số quốc gia năm 2019.
C. Quan sát biểu đồ cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018.
D. Quan sát các biểu đồ cột đơn biểu diễn số huy chương của từng đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan trong SEA Games 30.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 20: Sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều có bao nhiêu chủ đề trong các chủ đề sau đây: Số tự nhiên, Số nguyên, Phân số, Số thập phân, Hình học trực quan, Hình học phẳng, Một số yếu tố thống kê, Một số yếu tố xác suất?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 21: ‘Tiến trình thống kê’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều có những bước nào?

A. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
C. Thu thập, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
D. Phân tích và xử lí dữ liệu

Câu 22: Bài học ‘Số nguyên âm’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát hình ảnh các đại dương.
B. Quan sát hình ảnh tuyết rơi.
C. Quan sát tài khoản của một người còn nợ ngân hàng.
D. Quan sát bản tin dự báo thời tiết.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 23: Chủ đề ‘Hai tia trùng nhau’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát hình vẽ hai tia trùng nhau.
B. Quan sát hình ảnh chim ruồi ong.
C. Quan sát hai kim của đồng hồ lúc 12 giờ.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Quan sát hình ảnh ba điểm thẳng hàng.

Câu 24: Bài học ‘Phép cộng, phép trừ số thập phân’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát bản tin SEA Gamess 30 ngày 08/12/2019.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Quan sát hình ảnh gấu nước.
C. Quan sát hình ảnh gấu Bắc Cực.
D. Quan sát hình ảnh Thái Bình Dương.

Câu 25: Chủ đề nào trong sách giáo khoa Toán 6 bộ sách Cánh Diều có phần lớn nội dung về Giáo dục tài chính?

A. Chủ đề Số nguyên
B. Chủ đề Phân số
C. Chủ đề Số hữu tỉ
D. Chủ đề Đầu tư kinh doanh

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 26: Bài học ‘Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều đã sử dụng tình huống nào để hình thành kiến thức cho học sinh?

A. Gieo một xúc xắc.
B. Rút một quân bài.
C. Tung một đồng xu.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Tung hai đồng xu.

Câu 27: Bài học ‘Tập hợp’ trong sách Toán 6 bộ sách Cánh Diều được bắt đầu từ hoạt động nào?

A. Quan sát các chữ cái.
B. Quan sát tia số.
C. Quan sát các hình tứ giác đặc biệt.
D. Quan sát một bộ tem sưu tập.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 28: Chọn cụm từ phù hợp thay thế cho chỗ trống ’……..’ để có khẳng định phù hợp với yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6: ‘……………………….khái niệm hai đường thẳng song song’’

A. Nhận biết được.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Hiểu được.
C. Vận dụng được.
D. Giải quyết được.

Câu 29: Chọn cụm từ phù hợp thay thế cho chỗ trống ’……..’ để có khẳng định phù hợp với yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6:

‘……………………….hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều)’

A. Vận dụng được.
B. Giải quyết được.
C. Nhận biết được.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Hiểu được.

Câu 30: Chọn cụm từ phù hợp thay thế cho chỗ trống ’……..’ để có khẳng định phù hợp với yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6:

‘……………………….tam giác đều, hình vuông, lục giác đều’

A. Nhận dạng được.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Hiểu được.
C. Vận dụng được.
D. Giải quyết được.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm