Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên
1458

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên

Bản in

Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn: Chương trình tổng thể, Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật…… mà Hoatieu.vn gửi tới các thầy cô sau đây là tài liệu hữu ích, để các thầy cô hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách nhanh và hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

I. Đáp án trắc nghiệm Video giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

1. Điểm mới và mục tiêu của chương trình GDPT 2018 là gì?

A. Chuyển một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức, tập trung trả lời câu hỏi “Học xong chương trình……….

2. CT GDPT 2018 hình thành vá phát triển cho HS những phẩm chất chủ yếu nào sau đây:

B. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

3. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi nào?

D. Ba năng lực chung (Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; Bảy năng lực đặc thù……..

4. Một số điểm mới cơ bản về nội dung giáo dục trong chương trình GDPT 2018 là gì?

A. Nội dung giáo dục được xác định dựa trên các yếu tố cần đạt về phẩm chất năng lực của học sinh…..

B. Nội dung giáo dục thiết thực, gắn với cuộc sống thực tế nhiều hơn

C. Nội dung giáo dục mở, ngoài một số nội dung………

5. Những điểm khác biệt của CT GDPT 2018 so với CT hiện hành là: Nhấn mạnh hơn …….

A. (1) Phân hóa, (2) Tích hợp, (3) Liên thông

6. Một số hoạt động cơ bản học sinh có thể làm sau khi học xong CT GDPT 2018?

B. Khám phá, thực hành, vận dụng, tự đánh giá

7. Cán bộ quản lí giáo dục cần lưu ý điều gì khi thực hiện CT GDPT 2018?

A. Chủ động triển khai theo các văn bản hướng dẫn của BGD

B. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình gdpt….

C. Tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo viên

8. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi thực hiện CT GDPT 2018?

A. Thực hiện dạy học theo chương trình, các nội dung cụ thể có thể lựa chọn theo chương trình SGK theo yêu cầu chuẩn của chương trình

C. Giáo viên chủ động, sáng tạo để giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực……

II. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Đạo đức

1. Giáo viên dạy môn GDCD cần có năng lực phẩm chất gì?

B. Kiến thức về chương trình GPPT hiện hành (2006)

2. Định hướng về phát triển giáo dục được đổi mới như thế nào để hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh?

B. Sử dụng những phương pháp dạy học……

C. Chú trọng tổ chức hoạt động…….

D. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp……

3. Nội dung giáo dục kinh tế – pháp luật trong môn Giáo dục công dân 2018 có gì khác so với chương trình hiện hành (2006)

A. Không phải mới hoàn toàn mà kế thừa nội dung của chương trình GDPT hiện hành

B. Có nội dung mới so với chương trình GDPT hiện hành 2006 nhưng là nội dung phổ thông, cơ bản…

4. Mục tiêu chương trình môn học Giáo dục công dân 2018 khác gì so với chương trình hiện hành?

B. Góp phần hình thành phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi

D. Hình thành phát triển năng lực đặc thù môn học GDCD

5. Chương trình môn học được xây dựng theo hướng mở như thế nào?

A. Quy định yêu cầu cần đạt

B. Quy định nội dung giáo dục cơ bản cốt lõi bắt buộc với học sinh phổ thông

D. Quy định định hướng chung về PP giáo dục và kiểm tra đánh giá

6. Các quan điểm xây dựng CT môn Giáo dục công dân:

A. Đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn và tính hệ thống

C. Chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục nội bộ môn học và tích hợp nhiều chủ đề giáo dục xuyên môn

D. Xây dựng theo hướng mở

7. Đặc điểm của môn GDCD?

B. GDCD được thực hiện thông qua tất cả các môn học…

C. Ở giai đoạn Gd cơ bản, môn đạo đức……

D. Ở gia đoạn GD định hướng nghề nghiệp……

8. Tính nổi bật của môn học

A. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản đảm bảo tất cả học sinh…..

C. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp mang tính ứng dụng, thiết thực…..

9. Vị trí của môn giáo dục công dân chương trình GDPT 2018 là gì?

B. Giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức hành vi của người công dân

C. Góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân

III. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

1. Các loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp nào để đạt mục tiêu giáo dục

A. Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Hoạt động CLB

B. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề

C. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Hoạt động CLB

2. Hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 có điểm gì mới và khác so với CT hiện hành?

A. Chương trình được xây dựng theo tiếp cận phát triển năng lực

B. Lấy học sinh làm trung tâm để xác định trong mối quan hệ với bản thân, người khác, tự nhiên, nghề nghiệp

C. Kết hợp phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động cá nhân và hoạt động tập thể

3. Chương trình hoạt động trải nghiêm/TH,HN được xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ nguyên tắc chung của chương trình Gd tổng thể

B. Dựa trên lí luận hoạt động, lý thuyết nhân cách, lý thuyết hoạt động trải nghiệm

D. Dựa trên bản sắc văn hóa vùng miền, Việt Nam, nhân loại

4. Những điều kiện nào cần có để thực hiện HĐ trải nghiệm?

A. Loa đài, ampli, lều cắm trại, giấy, bút, sáp màu

C. Bộ tranh ảnh về các chủ đề đặc thù

D. Video, phần mềm hướng nghiệp

5. Mục tiêu chung của Hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 là gì?

A. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của CT GDPT……..

B. Phát triển các năng lực…….

C. Góp phần hình thành nhân cách……..

IV. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Ngữ văn

1. CTGDPT môn Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm, nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ định hướng lớn của chương trình tổng thể

B. Theo định hướng mới dựa trên một trục thống nhất từ tiểu học đến THPT…..

C. Kế thừa và phát triển dựa trên các cơ sở lí luận và thực tiễn

2. Vì sao chương trình GDPT môn Ngữ văn phải xây dựng theo hướng mở?

A. Đời sống thay đổi

B. Khoa học kỹ thuật thay đổi rất nhanh

C. Quốc hội yêu cầu thực hiện 1 chương trình và nhiều SGK

3. Các căn cứ để xác định nội dung dạy học trong môn Ngữ văn là gì?

A. Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông

B. Mục tiêu chung của từng cấp, mục tiêu của môn học

C. Cơ sở khoa học của bộ môn ngữ văn……………..

4. GDPT môn Ngữ văn mới đưa ra các tiêu chí, yêu cầu để xác định ngữ liệu/văn bản dạy học nào?

Tích chọn cả 3 đáp án

5. GDPT môn Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm, nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ định hướng lớn của giáo dục tổng thể

B. Theo định hướng mới dựa trên………….

C. Kế thừa và phát triển dựa trên……………

V. Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Toán

. Yếu tố nào trong dạy học Toán để hình thành phẩm chất năng lực học sinh

A. Dạy học bắt đầu từ học sinh, lấy học sinh làm trung tâm

B. Giáo viên phải là tổng đạo diễn, tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tham gia

D. Nội dung dạy học cần phải đi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tượng

2. Điểm mới trong chương trình toán cấp THPT?

A. Kế hoạch dạy học

B. Tăng xác suất thống kê, tăng ứng dụng của Toán học

3. Điểm mới trong chương trình toán cấp THCS?

A. Phát triển mạch xác suất thống kê

B. Hình học tăng tính trực quan

C. Đại số giảm nhẹ yêu cầu tính toán, bài tập phức tạp

4. Bằng cách nào xác định và đo lường được năng lực Toán học của học sinh?

A. Hoạt động hóa quá trình dạy học, Thông qua hoạt động năng lực của học sinh được hình thành

D. Thông qua từng hoạt động, chuỗi hoạt động, thầy/ cô biết/đo được học sinh có năng lực Toán học

5. Tính mở của chương trình môn Toán 2018 được hiểu như thế nào?

A. Tạo không gian cho địa phương, từng trường thực hiện chương trình theo đúng hoàn cảnh điều kiện

6. Điểm mới trong chương trình toán cấp Tiểu học?

A. Phù hợp tâm sinh lý học sinh

B. Nhiều mạch kiến thức khó về số học đã chuyển lên cấp THCS

D. Hạn chế đại số hóa

7. Những đổi mới của chương trình Toán học 2018 so với chương trình hiện hành?

A. Toán học cho tất cả mọi người, đáp ứng nhu cầu học toán ở mọi miền đất nước

B. Chương trình toán học hiện hành xây dựng…….

D. Chương trình môn Toán năm 2018 theo tiếp cận………..

8. Hãy cho biết quan điểm xây dựng môn Toán trong chương trình GDPT 2018?

A. Thiết thực, hiện đại, tinh giản

B. Phát triển liên tục thành khối thống nhất

C. Có tính kế thừa các chương trình đã thực hiện…….

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Đáp án trắc nghiệm Video tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Mô Đun 1 – Tất cả các môn gồm các câu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thiện module 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm