Lịch sử

Đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử trường THPT Thanh Miện – Hải Dương

267

Nhằm cung cấp đến quý đọc giả bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử chất lượng, giúp các bạn ôn thi trong quá trình nghỉ học tại nhà (do ảnh hưởng của dịch bệnh), THI247.com giới thiệu đến các bạn đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử trường THPT Thanh Miện – Hải Dương, đề thi có cấu trúc chuẩn theo quy định và bám sát, có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Lịch sử trường THPT Thanh Miện – Hải Dương:
+ Sự kiện nào chứng tỏ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước?
A. Nhân dân ta được cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu quốc hội. B. Nhân dân ta được tham gia các lớp Bình dân học vụ.
C. Nhân dân ta được chia ruộng đất. D. Bản Hiến pháp mang đậm tính dân tộc dân chủ đầu tiên được thông qua.
+ Mĩ triển khai “Kế hoạch Mac-san” nhằm mục đích gì?
A. Phục hồi kinh tế- quân sự cho các nước Tây Âu. B. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô và các nước XHCN.
C. Đưa Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn. D. Biến Tây Âu thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho Mĩ.

+ Nhiệm vụ cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là?
A. đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến tay sai. B. đánh đổ đế quốc và đánh đổ phong kiến.
C. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do. D. đánh đổ đế quốc, phong kiến, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm