Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Chuyên ĐH Vinh lần 1

285

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Chuyên ĐH Vinh lần 1, có đáp án và lời giải chi tiết kèm file tải về duy nhất có tại Tuyensinh247.com

 

Câu 25: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), ở cực âm (catot) xảy ra

A. sự oxi hóa cation Na+ .                            B. sự oxi hóa phân tử H2O.

C. sự khử phân tử H2O.                               D. sự khử cation Na+ .

Câu 26: Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn thì thu được kết quả sau:

– X đều có phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3

– X đều không phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch HNO3.

Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KOH.                              B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch Ba(HCO3)2.                    D. Dung dịch MgCl2.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - Chuyen DH Vinh lan 1

ĐÁP ÁN

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 C
2 C 12 D 22 A 32 A
3 B 13 A 23 D 33 A
4 C 14 D 24 A 34 C
5 A 15 B 25 C 35 D
6 D 16 D 26 D 36 B
7 B 17 C 27 C 37 B
8 B 18 A 28 C 38 D
9 D 19 B 29 B 39 C
10 B 20 A 30 A 40 D

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm