Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 4)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học
24

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Thiquocgia.vn gửi tới các bạn bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 4) giúp mọi người ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học được biên soạn kỹ lưỡng.

Đề thi Tin học văn phòng – Đề số 4

Câu 1: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

A. Tin hoc van phong

B. Tin Hoc Van Phong

C. TIN HOC VAN PHONG

D. Tin hoc van phong

Câu 2: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

C. . Word tự động, không cần bấm phím

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

Câu 3: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. . Chú giải cho các trục

B. Tiêu đề

C. Cả 3 câu đều đúng

D. Có đường lưới hay không

Câu 4: Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục?

A. Kiểu tệp

B. Kích thước tệp

C. Tần suất sử dụng

D. Tên tệp

Câu 5: Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

A. SUMIF

B. COUNT

C. COUNTIF

D. SUM

Câu 6: Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #N/A!

B. #DIV/0!

C. #NAME!

D. #VALUE!

Câu 7: Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì?

A. Do người dùng chưa biết sử dụng Internet

B. Do Internet có tốc độ chậm

C. Do chưa trả phí Internet

D. Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch

Câu 8: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

Câu 9: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả:

A. #DIV/0!

B. 2008

C. 1

D. 4

Câu 10: Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa được sử dụng, ta thực hiện?

A. Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác

B. Nháy đúp Computer – Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra – Chọn Properties

C. Cả a và b đều đúng

D. Nháy đúp Computer – Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra – chọn new

Câu 11: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

A. 4

B. #Value

C. 2008

D. 0

Câu 12: Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?

A. Đĩa mềm

B. Máy in

C. Webcam

D. Micro

Câu 13: Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

A. Format – Cells – Insert Columns

B. Insert – Columns

C. Table – Insert Cells

D. Table – Insert Columns

Câu 14: Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Window – AutoCorrect Options…

B. View – AutoCorrect Options…

C. Edit – AutoCorrect Options…

D. Tools – AutoCorrect Options…

Câu 15: Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt:

A. Bắt buộc phải có phần mở rộng

B. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

C. Bắt buộc không được có phần mở rộng

D. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

Câu 16: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

A. Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Delete

B. Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Remove

Câu 17: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự “1 Angiang 2”. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

A. 5 Angiang 2

B. 2 Angiang 2

C. 1 Angiang 6

D. 1 Angiang 2

Câu 18: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

A. 5

B. 110

C. 20

D. 65

Câu 19: Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:

A. ESC

B. Tab

C. Ctrl

D. Caps Lock

Câu 20: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

D. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn Tin học

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A C C A C D D D B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A B D D D B A D B A

Tham khảo thêm các bài thi Tin học văn phòng được Thiquocgia.vn đăng tải tại đây:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm