Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ

Đáp án thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
58

Đáp án thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ là một câu hỏi trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2021). Sau đây là hướng dẫn trả lời.

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong công tác PCCC và CNCH góp phần vào sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội của đất nước hiện nay?

1. Đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC số 1

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Sau đây tôi xin phép đưa ra một số đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát pccc:

Một là, Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh… phải xem nhiệm vụ PCCC là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định về PCCC.

Hai là, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng chất phong trào toàn dân tham gia PCCC, đưa phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC trở thành phong trào thế trận toàn dân, góp phần bảo vệ tốt tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân, qua đó đảm bảo tình hình TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, Thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn PCCC; Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, chú trọng các đối tượng là công nhân lao động, học sinh, sinh viên, các hộ gia đình ở nông thôn… để công tác PCCC đi vào từng công việc, sinh hoạt hàng ngày của người dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần làm giảm số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Bốn là, Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, thành lập các đội PCCC tại chỗ và tổ chức huấn luyện, tập huấn, hội thao, hội thi về nghiệp vụ, chiến thuật PCCC cho lực lượng này. Đồng thời, tiến hành rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng hiện có trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nhân rộng mô hình xây dựng cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC, khu phố, ấp an toàn PCCC gắn với mô hình xây dựng cơ quan an toàn về ANTT và xã an toàn về ANTT. Có các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham công tác PCCC nhằm phát động, khuyến khích và thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh.

Năm là, Từng cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, từng hộ dân cư phải chủ động công tác PCCC, xác định rõ nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra và có phương án PCCC cụ thể. Trên cơ sở phương án PCCC đã xây dựng, định kỳ tập luyện, diễn tập rút kinh nghiệm bổ sung kịp thời những hạn chế trong phương án, kế hoạch đã xác định.

Sáu là, Tại các nơi công cộng như nhà chung cư cao tầng, khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương mại, chợ,… phải có đầy đủ quy định về an toàn PCCC và hướng dẫn cho mọi người phương án bảo vệ an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Bảy là, Đầu tư cơ sở vật chất các phương tiện PCCC hạ tầng kỹ thuật, giao thông,…phục vụ cho công tác PCCC phù hợp với từng địa bàn, nhất là những nơi lực lượng Cảnh sát PCCC khó tiếp cận…kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục với tăng cường và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo Luật PCCC đã ban hành.

Tám là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC trên từng địa bàn, nhất là nơi có nguy cơ cháy, nổ cao.

Chín là, Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ PCCC theo từng thời kỳ, giai đoạn, rút kinh nghiệm và có chỉ đạo, định hướng trong những giai đoạn tiếp theo.

2. Đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC số 2

1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

2- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

3- Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

4- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy;

5- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy;

6- Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy;

7- Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy;

8- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy;

9 – Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.