Tin tuyển sinh

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

167

(Ban hành kèm theo Quyết định số  115/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 30 tháng 7 năm 2017

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Điểm chuẩn Tiêu chí phụ
Cơ điện tử KT11 27 25.80
TT11 25.5 24.85
Cơ khí – Động lực KT12 25.75 24.20
Nhiệt – Lạnh KT13 24.75 24.20
Vật liệu KT14 23.75 24.40
TT14 22.75 21.00
Điện tử – Viễn thông KT21 26.25 25.45
TT21 25.5 24.60
Công nghệ thông tin KT22 28.25 27.65
TT22 26.75 26.00
Toán – Tin KT23 25.75 24.30
Điện – Điều khiển và Tự động hóa KT24 27.25 26.85
TT24 26.25 24.90
Kỹ thuật y sinh TT25 25.25 23.55
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường KT31 25 23.65
Kỹ thuật in KT32 21.25 21.15
Dệt-May KT41 24.5 23.20
Sư phạm kỹ thuật KT42 22.5 20.50
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân KT5 23.25 22.40
Kinh tế – Quản lý KQ1 23 23.05
KQ2 24.25 23.15
KQ3 23.75 20.30
Ngôn ngữ Anh TA1 24.5 21.70
TA2 24.5 23.35
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) QT11 23.25 23.20
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) QT12 22 21.95
Hệ thống thông tin  – ĐH Grenoble (Pháp) QT13 20 19.90
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) QT14 23.5 23.60
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) QT15 22 22.05
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) QT21 21.25 21.25
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT31 21
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT32 21.25
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France  (Pháp) QT33 20.75
Quản lý hệ thống công nghiệp QT41 20

 

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm