Hỏi đáp pháp luật

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Những văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017
22

Những văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Bản in

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Quốc hội dự kiến thông qua 20 Luật trong năm 2018; Năm 2020: Đưa 6.200 lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài; Phê duyệt 2139 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135; Quy định chi tiết về thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 04 tin tức mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017. Mời các bạn tham khảo.

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

Tổng hợp điểm mới Luật, Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

Sau đây là 04 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 19 – 25/6/2017) mà Thiquocgia.vn đã cập nhật được:

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

1. Quốc hội dự kiến thông qua 20 Luật trong năm 2018

Nghị quyết 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08/6/2017 có những nội dung đáng chú ý sau:

Ngoài ra, Nghị quyết 34/2017/QH14 còn điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với việc bổ sung 3 dự án luật vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

2. Năm 2020: Đưa 6.200 lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

Đây là mục tiêu được nêu tại Quyết định 899/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm phấn đấu cụ thể đến năm 2020 như sau:

Quyết định 899/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/6/2017.

3. Phê duyệt 2139 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, phê duyệt danh sách gồm 2.139 xã thuộc 46 tỉnh:

Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.103 xã của 44 tỉnh (giảm 137 xã so với Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016);

Quyết định 900/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016.

4. Quy định chi tiết về thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT . Theo đó:

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 01/8/2017) còn sửa đổi cách tính định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các cơ sở giáo dục phổ thông từ định mức theo tuần thành theo năm.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm

100
%

Off

Chúc mừng!  bạn nhận được 1 tài khoản ZOOM us bản PRO 1 năm