Cán bộ công chứcHỏi đáp pháp luật

Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự

Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội
47

Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội

Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự là gì? Muốn trở thành sĩ quan quân đội thì phải đáp ứng các điều kiện gì?

1. Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự nếu có nguyện vọng trở thành sĩ quan thì chiến sĩ nghĩa vụ có thể thi vào các trường quân sự.

Các bạn có thể tham khảo các tiêu chí, điều kiện xét tuyển các trường quân đội tại bài: Xét tuyển vào trường quân đội

Ngoài ra, trong thời gian tại ngũ, các chiến sĩ nghĩa vụ cũng có thể được dự thi các trường quân đội nếu đang phục vụ tại ngũ được 12 tháng trở lên tính đến thời gian sơ tuyển (Đối với năm 2021 là tính đến tháng 4)

Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định chiến sĩ đang tại ngũ được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự

Khi thi tuyển sinh các trường quân sự, các chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được một số ưu tiên như sau theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT:

Nhóm 03 gồm (Nhóm đối tượng ưu tiên 1 UT1: Được cộng 02 điểm)

Nhóm 05 gồm (Nhóm đối tượng ưu tiên 2 UT2: Được cộng 01 điểm)

Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự?

2. Điều kiện để trở thành sĩ quan quân đội

Để trở thành sĩ quan quân đội, các bạn phải thi vào các trường quân đội

Bên cạnh đó, các bạn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của sĩ quan tại điều 12 của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam:

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với Nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm;

c) Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;

d) Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ của sĩ quan do cấp có thẩm quyền quy định.

3. Học sĩ quan bao nhiêu năm?

Thời gian đào tạo sĩ quan tùy thuộc vào từng trường, từng chuyên ngành mà các bạn thi vào

Có ngành 4 hoặc 5 năm nhưng những ngành y thì cao hơn: 6,5 năm

Trên đây Hoatieu đã cung cấp các Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm