Biểu mẫuĐầu tư - Kinh doanh

Đơn xin gia hạn đăng ký thuốc cổ truyền

Mẫu đơn đề nghị gia hạn đăng ký thuốc cổ truyền - Mẫu số 4A
33

Mẫu đơn đề nghị gia hạn đăng ký thuốc cổ truyền – Mẫu số 4A

Đơn đề nghị gia hạn đăng ký thuốc cổ truyền

I. Thông tin về cơ sở đăng ký và cơ sở sản xuất

1. Cơ sở đăng ký (cơ sở sở hữu giấy đăng ký lưu hành)

1.1. Tên cơ sở đăng ký……………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ:……………………………..Website (nếu có)…………………………….………..

1.3. Số điện thoại:……………………….Số fax:…………………………………….….……….

E-mail:………………………………………………………………………………….……………

1.4. Tên và địa chỉ văn phòng đại diện hoặc người liên lạc ở Việt Nam (nếu có):

Tên:………………………………………………………………………………………………….

ĐT cố định: ………………………………..ĐT di động:………………………..………………..

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………..

2. Cơ sở sản xuất1

2.1. Tên cơ sở sản xuất……………………………………………….……………….………..

2.2. Địa chỉ: ………………………………..Website (nếu có)………………………..………..

2.3. Số điện thoại:…………………………. Số fax:…………………….……………….……..

E-mail:………………………………………………………………………………….…………..

2.4. Các cơ sở sản xuất khác:

Tên và địa chỉ

Vai trò2

II. Chi tiết về sản phẩm

1. Tên sản phẩm, dạng bào chế:…………………………………………………………………..

1.1. Tên thương mại:………………………………………………………………………………..

1.2. Dạng bào chế:…………………………………………………………………………………..

1.3. Đường dùng:…………………………………………………………….………………………

1.4. Giấy đăng ký số:…………….ngày cấp: …………….ngày hết hạn:………………………

2. Mô tả sản phẩm:………………………………………………………………………….……….

2.1. Mô tả dạng bào chế:……………………………………………………………….…………..

2.2. Mô tả quy cách đóng gói:…………………………………………………………….………..

2.3. Tiêu chuẩn chất lượng:……………………………………………………………….………..

2.4. Hạn dùng:…………………………………………………………………………………….…..

2.5. Điều kiện bảo quản:………………………………………………………..…………………..

3. Công thức (bao gồm hàm lượng dược liệu và tá dược) cho một đơn vị chia liều nhỏ nhất hoặc cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất

TT

Thành phần

Hàm lượng

Xác định dược liệu/ tá dược

Nhà sản xuất (tên, địa chỉ)

Tiêu chuẩn1

1

2

III. Các giấy tờ kèm theo quy định của Thông tư này, bao gồm:……………………………………..

IV. Cam kết của cơ sở đăng ký

Cơ sở đăng ký thuốc xin cam kết:

1. Thuốc thực tế có lưu hành trên thị trường.

2. Trong quá trình lưu hành, thuốc không vi phạm các quy định về đăng ký, lưu hành thuốc và các quy định khác của pháp luật.

3. Đã kiểm tra và xác nhận các nội dung trên là đúng sự thật. Tài liệu nộp kèm theo đúng với các tài liệu đã nộp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở đăng ký xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sở hữu trí tuệ liên quan đến thuốc xin đăng ký.

Ngày… tháng… năm
Giám đốc cơ sở đăng ký
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Nhà sản xuất cuối cùng chịu trách nhiệm xuất lô sản phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất là cơ sở đăng ký thì không cần phải điền thông tin.

2 Ghi rõ công đoạn bào chế, “hợp đồng tổ chức nghiên cứu”, nhượng quyền, …

1 Nếu là tiêu chuẩn Dược điển, đề nghị ghi rõ theo phiên bản nào

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm